2015-09-17 09:28

2015-09-23 17:30

Unikt arbete sjösätts

BENGTSFORS: "Känner inte till någon annan kommun som jobbar så här"

Bengtsfors startar ett unikt samarbete för att hjälpa nysvenskar med uppehållstillstånd in i samhället.

Detta då kommun och arbetsförmedling gör gemensam sak.

– Jag känner inte till någon annan kommun som arbetar så här, säger Madeleine Hartman, rektor på kommunala vuxenutbildningen.

Två integrationssamordnare ska arbeta i nära samarbete tillsammans med arbetsförmedlingen. Alla med permanent uppehållstillstånd får en individuell plan.

Hög kompetens

– Vi har att göra med många högutbildade – advokater, universitetslektorer, ingenjörer, språklärare, sjukgymnaster och barnboksförfattare. Dessa behöver validera sin kompetens efter svenska förhållanden, säger Madeleine Hartman.

Många med drömmar

Sedan har vi kvinnor som inte har någon yrkeserfarenhet alls, utan som har varit hemmafruar.

– Men då har de den erfarenheten och kan ta hand om barn och vet hur man sköter ett hushåll. Nu får de också chansen att förverkliga drömmar som de tidigare inte haft möjlighet till här, säger Cecilia Sannebro på arbetsförmedlingen.

För närvarande finns 318 personer med barn som har permanent uppehållstillstånd med etableringsersättning i Bengtsfors kommun.

– Vi hjälper dem med allt det praktiska från att se till att bistå med boende till att se till så att man får barnomsorg och ekonomiskt ersättning. Allt utom migrationsärenden. Men eftersom jag själv har arbetat på Migrationsverket så har jag med mig kunskaper därifrån som kommer att vara till nytta, säger en av Bengtsfors nya integrationssamordnare, Sabina Hadziabdic.

Hon vet själv hur det är att komma som flykting till en liten kommun.

– Det är jättebra och positivt för den som kommer som flykting att bosätta sig i en liten kommun. Man blir sedd och uppmärksammad på ett helt annat sätt än i en storstad. Det vet jag av egen erfarenhet, säger Sabina Hadziabdic som kom som kvotflykting till Delsbo i Hudiksvalls kommun 1994.

”Omöjligt uppdrag”

Kommunalrådet Per Eriksson (S) menar att integrationsarbetet i kommunen nu styrs upp.

– Tidigare hade vi ingen uttalad policy för hur det arbetet skulle skötas och en ensam flyktingssamordnare (Monica Halldan) som fick ett omöjligt uppdrag att hantera. Det viktigaste för våra nya integrationssamordnare blir att få ut våra nysvenskar i egenförsörjning. Annars ökar försörjningsstöden och det är inte en önskvärd situation.

– Jag känner inte till någon annan kommun som arbetar så här, säger Madeleine Hartman, rektor på kommunala vuxenutbildningen.

Två integrationssamordnare ska arbeta i nära samarbete tillsammans med arbetsförmedlingen. Alla med permanent uppehållstillstånd får en individuell plan.

Hög kompetens

– Vi har att göra med många högutbildade – advokater, universitetslektorer, ingenjörer, språklärare, sjukgymnaster och barnboksförfattare. Dessa behöver validera sin kompetens efter svenska förhållanden, säger Madeleine Hartman.

Många med drömmar

Sedan har vi kvinnor som inte har någon yrkeserfarenhet alls, utan som har varit hemmafruar.

– Men då har de den erfarenheten och kan ta hand om barn och vet hur man sköter ett hushåll. Nu får de också chansen att förverkliga drömmar som de tidigare inte haft möjlighet till här, säger Cecilia Sannebro på arbetsförmedlingen.

För närvarande finns 318 personer med barn som har permanent uppehållstillstånd med etableringsersättning i Bengtsfors kommun.

– Vi hjälper dem med allt det praktiska från att se till att bistå med boende till att se till så att man får barnomsorg och ekonomiskt ersättning. Allt utom migrationsärenden. Men eftersom jag själv har arbetat på Migrationsverket så har jag med mig kunskaper därifrån som kommer att vara till nytta, säger en av Bengtsfors nya integrationssamordnare, Sabina Hadziabdic.

Hon vet själv hur det är att komma som flykting till en liten kommun.

– Det är jättebra och positivt för den som kommer som flykting att bosätta sig i en liten kommun. Man blir sedd och uppmärksammad på ett helt annat sätt än i en storstad. Det vet jag av egen erfarenhet, säger Sabina Hadziabdic som kom som kvotflykting till Delsbo i Hudiksvalls kommun 1994.

”Omöjligt uppdrag”

Kommunalrådet Per Eriksson (S) menar att integrationsarbetet i kommunen nu styrs upp.

– Tidigare hade vi ingen uttalad policy för hur det arbetet skulle skötas och en ensam flyktingssamordnare (Monica Halldan) som fick ett omöjligt uppdrag att hantera. Det viktigaste för våra nya integrationssamordnare blir att få ut våra nysvenskar i egenförsörjning. Annars ökar försörjningsstöden och det är inte en önskvärd situation.