2015-09-17 18:00

2015-09-17 18:00

Långevi är räddat

BENGTSFORS: Kommunen går in med 6 miljoner kronor

Bengtsfors kommun lovar att gå in med maximalt 6 miljoner kronor till byggandet av Långevi multisportcenter.

– Det är naturligtvis jätteroligt och det gör att vi kan dra i gång med grovgrävningarna på fotbollsplanen i slutet av oktober, säger Jonas Hell i föreningsalliansen.

I juli berättade Dalslänningen att Långevialliansen stött på ett oväntat bakslag i och med att Allmänna Arvsfonden sagt nej till deras ansökan.

– Men om kommunen nu ställer upp med pengar blir det lättare för oss att söka än en gång hos arvsfonden, säger Jonas Hell.

Hela multisportanläggningen beräknas kosta omkring 12 miljoner kronor.

– Vi tycker att det här viktigt ur hälso- och friskvårdssynpunkt och avsätter därför medel för Långevi, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Han framhåller också betydelsen av att anläggningen blir föremål för en mängd olika slags idrotter.

Ärendet bestäms slutgiltigt av kommunfullmäktige den 5 oktober.

– Det är naturligtvis jätteroligt och det gör att vi kan dra i gång med grovgrävningarna på fotbollsplanen i slutet av oktober, säger Jonas Hell i föreningsalliansen.

I juli berättade Dalslänningen att Långevialliansen stött på ett oväntat bakslag i och med att Allmänna Arvsfonden sagt nej till deras ansökan.

– Men om kommunen nu ställer upp med pengar blir det lättare för oss att söka än en gång hos arvsfonden, säger Jonas Hell.

Hela multisportanläggningen beräknas kosta omkring 12 miljoner kronor.

– Vi tycker att det här viktigt ur hälso- och friskvårdssynpunkt och avsätter därför medel för Långevi, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Han framhåller också betydelsen av att anläggningen blir föremål för en mängd olika slags idrotter.

Ärendet bestäms slutgiltigt av kommunfullmäktige den 5 oktober.