2015-09-17 14:30

2015-09-17 14:30

Kyrkorna får ansiktslyftning

DALSLAND: Kulturarvet ska bevaras

Det satsas på kyrkornas kulturarv nästa år. Karlstads stift har valt ut 80 projekt i Värmland och Dalsland som ska dela på 22,3 miljoner kronor.

Det handlar om renoveringar av kyrkor, samt konservering av föremål. Men även ett antal andra projekt får stöd av Karlstad stift. Pengarna kommer ursprungligen från staten, som varje år ger Svenska kyrkan 460 miljoner kronor för att bevara kulturarvet.

Den största delen, 5,5 miljoner kronor, går till fem värmländska kyrkor som ska lägga om skiffertak, samt renovera fasader och fönster. Utöver detta kommer pengar att satsas på så vitt skilda saker som renovering av kyrkogårdsmurar och handikappanpassning av kyrkorna.

Lokala kyrkor får miljon

I Dalslänningens täckningsområde – Bengtsfors, Dals-Eds och Färgelanda kommuner, hamnar totalt 1 015 000 kronor.

– Bidrag ges också till kulturhistoriska inventeringar av kyrkogårdar, gravplatser och upprättande av trädvårdsplaner, berättar stiftsantikvarie Erika Hedenskog i ett pressmeddelande. Detta för ett långsiktigt och medvetet bevarande av kyrkogårdarnas specifika kulturarv.

Man kommer också att inventera orglarna i Dalsland och Värmland för att undersöka underhållsbehovet i framtiden.

Det handlar om renoveringar av kyrkor, samt konservering av föremål. Men även ett antal andra projekt får stöd av Karlstad stift. Pengarna kommer ursprungligen från staten, som varje år ger Svenska kyrkan 460 miljoner kronor för att bevara kulturarvet.

Den största delen, 5,5 miljoner kronor, går till fem värmländska kyrkor som ska lägga om skiffertak, samt renovera fasader och fönster. Utöver detta kommer pengar att satsas på så vitt skilda saker som renovering av kyrkogårdsmurar och handikappanpassning av kyrkorna.

Lokala kyrkor får miljon

I Dalslänningens täckningsområde – Bengtsfors, Dals-Eds och Färgelanda kommuner, hamnar totalt 1 015 000 kronor.

– Bidrag ges också till kulturhistoriska inventeringar av kyrkogårdar, gravplatser och upprättande av trädvårdsplaner, berättar stiftsantikvarie Erika Hedenskog i ett pressmeddelande. Detta för ett långsiktigt och medvetet bevarande av kyrkogårdarnas specifika kulturarv.

Man kommer också att inventera orglarna i Dalsland och Värmland för att undersöka underhållsbehovet i framtiden.

De får pengar – och de nekas

Beviljas

Högsäters pastorat: 260 000 kronorBevarandeplaner för begravningsplatser på fem kyrkogårdar.

Steneby kyrka: 305 000 kronorRengöring och kalkmålning av fasader.

Steneby pastorat: 410 000 kronorFramtagande av bevarandeplaner för begravningsplatser och trädvårdsplaner.

Laxarby kyrka: 40 000 kronorMålning av väggar i vapenhuset. Slipning av golv och målning av bänkar.

Avslås

Nössemarks kyrka: Ville ha pengar till att reparera fuktskador på tornspiran.

Steneby pastorat: Ville inventera inventarierna i fem kyrkor.

Steneby kyrka: Ville köpa in ett säkerhetsskåp, men det berättigar inte till bidrag enligt stiftet.

Vårviks kyrka: Ville bygga handikappanpassad toalett, men det berättigar inte till bidrag enligt stiftet.

Ärtemarks pastorat: Ville upprätta bevarandeplaner för fyra kyrkogårdar.

Källa: Svenska kyrkan