2015-09-16 15:14

2015-09-16 15:14

Klass 1-varning för regn

DALSLAND: Mörka moln över Dalsland

SMHI går ut med en klass 1-varning för rikligt med regn under torsdagen.

Det är framför allt under första delen av dagen som det väntas mellan 35 och 50 millimeter regn över Dalsland. SMHI har valt att gå ut med varningen eftersom det kan innebära vissa risker för allmänheten och störningar för samhällsfunktioner.

Anders Olsson, räddningschef i Bengtsfors kommun, bedömer dock inte att det är någon större risk för morgondagen.

– Vi brukar ha höga flöden emellanåt, så jag tror inte att vi ska vara i fara, säger han.

Däremot riktar han en uppmaning till villaägare och andra att hålla koll på sina yttre avlopp.

– Man kan rensa avloppen vid garageinfarter och sådär från löv, så att det inte stoppar upp, säger Anders Olsson. Det är väl det yttre hotet, att det för in vatten mot dörrar och sådant. Men håller man efter avloppen så bör det rinna undan.

Det är framför allt under första delen av dagen som det väntas mellan 35 och 50 millimeter regn över Dalsland. SMHI har valt att gå ut med varningen eftersom det kan innebära vissa risker för allmänheten och störningar för samhällsfunktioner.

Anders Olsson, räddningschef i Bengtsfors kommun, bedömer dock inte att det är någon större risk för morgondagen.

– Vi brukar ha höga flöden emellanåt, så jag tror inte att vi ska vara i fara, säger han.

Däremot riktar han en uppmaning till villaägare och andra att hålla koll på sina yttre avlopp.

– Man kan rensa avloppen vid garageinfarter och sådär från löv, så att det inte stoppar upp, säger Anders Olsson. Det är väl det yttre hotet, att det för in vatten mot dörrar och sådant. Men håller man efter avloppen så bör det rinna undan.