2015-09-11 06:00

2015-09-11 06:00

Gräver fram boplatser

FÄRGELANDA: Arkeologisk undersökning där industriområde planeras

Fynd. Under en veckas tid har Lödöse museum genomfört en arkeologisk undersökning på tomten där Färgelanda kommun planerar industriområde.
– Vi tror att det har funnits två boplatser här, säger arkeolog Elinor Gustavsson.

På tomten norr om idrottsplatsen Högalid i Färgelanda har arkeologer från Lödöse museum arbetat under en veckas tid. Matjorden på två större områden har schaktats bort och arkeologerna har tittat närmare på marken.

Deras uppgift har varit att dokumentera vad som gömmer sig i jorden. Anledningen är att Färgelanda kommun planerar ett industriområde på platsen.

Innan detaljplanen klubbades för tre år sedan gjorde Lödöse museum en förundersökning av området.

– Vi hade då en grävmaskin på plats som schaktade på olika platser. Vi hittade då spår av förhistorisk aktivitet och avgränsade två områden, säger Elinor Gustavsson.

Länsstyrelsen gjorde senare bedömningen att fornlämningarna inte är av sådan betydelse att de utgör ett hinder för ett industriområde, och Färgelanda kommun fick grönt ljus för att ta bort dem.

Schaktat matjord

Lödöse museum fick då ett nytt uppdrag att undersöka fornlämningarna innan marken exploateras. Ett arbete som påbörjades förra torsdagen och avslutades i går.

– Den här gången har vi schaktat bort all matjord på de två områdena, som vi tror har varit två boplatser.

Eldstäder, keramik och flinta. Arkeologerna har också hittat stolphål som visar att det har varit hus på platsen. De har även grävt fram brända ben – djurben men även människoben.

– Vi har hittat ett keramikkärl med brända benrester vilket förmodligen var en grav då man ofta kremerade människor.

Exakt från vilken tid boplatserna är, är ännu inte fastställt.

– De är från brons- eller järnåldern, men vi måste titta närmare på de fynd vi gjort innan vi kan säga det.

Elinor Gustavsson säger också att boplatserna förmodligen inte var samtida och att människorna inte ska ha uppehållit sig så länge på platsen.

Dokumenterat fynden

Arkeologerna har under veckan som gått grävt ut fynden och dokumenterat.

– Vi använder oss av digitala plattor och gps för att dokumentera området. Det vi hittar plockar vi med oss och magasinerar på Lödöse museum. Vi skriver sedan en rapport som finns tillgänglig för allmänheten.

Varför väljer man att inte bevara platsen?

– Det är en kompromiss. Man måste se till samhällsnyttan och vad som är värt att bevara. Här finns det inget större att visa och det som finns ligger under jorden. Det finns många sådana här platser i landet, men varje boplats är unik på sitt sätt. Därför är det viktigt att dokumentera vad som finns här för att bygga upp mer kunskap.

Undersökningen av området kostar 230 000 kronor, vilket Färgelanda kommun betalar. Industriområdet ska stå klart senast i april 2017.

På tomten norr om idrottsplatsen Högalid i Färgelanda har arkeologer från Lödöse museum arbetat under en veckas tid. Matjorden på två större områden har schaktats bort och arkeologerna har tittat närmare på marken.

Deras uppgift har varit att dokumentera vad som gömmer sig i jorden. Anledningen är att Färgelanda kommun planerar ett industriområde på platsen.

Innan detaljplanen klubbades för tre år sedan gjorde Lödöse museum en förundersökning av området.

– Vi hade då en grävmaskin på plats som schaktade på olika platser. Vi hittade då spår av förhistorisk aktivitet och avgränsade två områden, säger Elinor Gustavsson.

Länsstyrelsen gjorde senare bedömningen att fornlämningarna inte är av sådan betydelse att de utgör ett hinder för ett industriområde, och Färgelanda kommun fick grönt ljus för att ta bort dem.

Schaktat matjord

Lödöse museum fick då ett nytt uppdrag att undersöka fornlämningarna innan marken exploateras. Ett arbete som påbörjades förra torsdagen och avslutades i går.

– Den här gången har vi schaktat bort all matjord på de två områdena, som vi tror har varit två boplatser.

Eldstäder, keramik och flinta. Arkeologerna har också hittat stolphål som visar att det har varit hus på platsen. De har även grävt fram brända ben – djurben men även människoben.

– Vi har hittat ett keramikkärl med brända benrester vilket förmodligen var en grav då man ofta kremerade människor.

Exakt från vilken tid boplatserna är, är ännu inte fastställt.

– De är från brons- eller järnåldern, men vi måste titta närmare på de fynd vi gjort innan vi kan säga det.

Elinor Gustavsson säger också att boplatserna förmodligen inte var samtida och att människorna inte ska ha uppehållit sig så länge på platsen.

Dokumenterat fynden

Arkeologerna har under veckan som gått grävt ut fynden och dokumenterat.

– Vi använder oss av digitala plattor och gps för att dokumentera området. Det vi hittar plockar vi med oss och magasinerar på Lödöse museum. Vi skriver sedan en rapport som finns tillgänglig för allmänheten.

Varför väljer man att inte bevara platsen?

– Det är en kompromiss. Man måste se till samhällsnyttan och vad som är värt att bevara. Här finns det inget större att visa och det som finns ligger under jorden. Det finns många sådana här platser i landet, men varje boplats är unik på sitt sätt. Därför är det viktigt att dokumentera vad som finns här för att bygga upp mer kunskap.

Undersökningen av området kostar 230 000 kronor, vilket Färgelanda kommun betalar. Industriområdet ska stå klart senast i april 2017.