2015-09-06 11:27

2015-09-06 11:32

Otjänligt dricksvatten på NÄL i Trollhättan

TROLLHÄTTAN

Prover på dricksvattnet på NÄL i Trollhättan visar att det inte är drickbart för tillfället. Proverna visar att det finns E.colibakterier i sjukhusets vattensystem.

Förekomst av E.colibakterier i dricksvatten är en indikator på att vattnet är förorenat.

Under lördagen har vattensystemet spolats igenom och nya prover har tagits, men sannolikt kan vattenkvaliteten på NÄL friskförklaras tidigast kommande måndag/tisdag.

Rutiner har införts för personal i NU-sjukvården för att förhindra att patienter, besökare och personal utsätts för eventuella föroreningar. De förändrade rutinerna har inga direkta konsekvenser för vården av de patienter som finns på sjukhuset, mer än att de inte får dricka kranvattnet.

En person från VAKA, Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp, är tilldelad för att bistå med kompetens och rådgivning.

Sjukhuset har ännu inte identifierat några förändringar av förekomst av symptom som exempelvis diarré eller magsjuka.

 

Förekomst av E.colibakterier i dricksvatten är en indikator på att vattnet är förorenat.

Under lördagen har vattensystemet spolats igenom och nya prover har tagits, men sannolikt kan vattenkvaliteten på NÄL friskförklaras tidigast kommande måndag/tisdag.

Rutiner har införts för personal i NU-sjukvården för att förhindra att patienter, besökare och personal utsätts för eventuella föroreningar. De förändrade rutinerna har inga direkta konsekvenser för vården av de patienter som finns på sjukhuset, mer än att de inte får dricka kranvattnet.

En person från VAKA, Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp, är tilldelad för att bistå med kompetens och rådgivning.

Sjukhuset har ännu inte identifierat några förändringar av förekomst av symptom som exempelvis diarré eller magsjuka.