2015-09-06 10:40

2015-09-06 10:40

Får extra kostnader i rovdjurstäta områden

DALSLAND: Förslår schablonersättning

19 500 kronor i indirekta kostnader per år för fårägare som drabbas av rovdjursangrepp och 6 700 kronor för den som har får i sådana områden men inte utsatts för angrepp.

Det är siffror i en ny utredning som hävdar att lantbrukare i rovdjursområden behöver ersättning för mer än dödade djur. Utredningen föreslår att djurägarna ska få en schablonersättning baserad på antalet djur de har i sin besättning.

Det är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som har utrett landsbygdsföretagens kostnader för rovdjursangrepp. Utredningen är den första av sitt slag. Uppdraget fick de av Landsbygdsdepartementet.

Fler kostnader

Det nya är att man beräknat indirekta kostnader för exempelvis försvunna djur, stressade djur med lägre reproduktion och sämre tillväxt, merarbete och förlorad miljöersättning för betesmarker.

Skrämda djur

För en genomsnittlig besättning av nötkreatur beräknas de indirekta kostnaderna bli 14 400 kronor per år. Fäbodar som utsätts har en merkostnad på 23 000 kronor per år för stängselunderhåll och intag för natten. Men också för att söka efter och fånga in djur som har skrämts iväg.

Sedan 2011 har i genomsnitt 1,5 miljoner kronor per år betalats i viltskadeersättning. Med en schablonersättning skulle den summan sannolikt öka.

Det är siffror i en ny utredning som hävdar att lantbrukare i rovdjursområden behöver ersättning för mer än dödade djur. Utredningen föreslår att djurägarna ska få en schablonersättning baserad på antalet djur de har i sin besättning.

Det är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som har utrett landsbygdsföretagens kostnader för rovdjursangrepp. Utredningen är den första av sitt slag. Uppdraget fick de av Landsbygdsdepartementet.

Fler kostnader

Det nya är att man beräknat indirekta kostnader för exempelvis försvunna djur, stressade djur med lägre reproduktion och sämre tillväxt, merarbete och förlorad miljöersättning för betesmarker.

Skrämda djur

För en genomsnittlig besättning av nötkreatur beräknas de indirekta kostnaderna bli 14 400 kronor per år. Fäbodar som utsätts har en merkostnad på 23 000 kronor per år för stängselunderhåll och intag för natten. Men också för att söka efter och fånga in djur som har skrämts iväg.

Sedan 2011 har i genomsnitt 1,5 miljoner kronor per år betalats i viltskadeersättning. Med en schablonersättning skulle den summan sannolikt öka.