2015-09-04 12:00

2015-09-04 12:00

Nya säkerhetskrav utmanar skyttar och jägare

SKYTTE: De flesta skjutbanor har fått stänga – några har rustats upp och byggts om

Säkerhet. I Bengtsfors två godkända skjutbanor. I Färgelanda en. I Dals-Ed en. Likaså i Färgelanda kommun.

Polisens övertagande av besiktningen av skjutbanornas säkerhet, har betytt att de flesta banor har fått stänga, åtminstone tillfälligt.

Skyttet i Sverige har fått en rejäl uppförsbacke. Och det drabbar förstås också de jägare som inför älgjakten måste träna och provskjuta sitt vapen. För plötsligt är deras gamla skjutbana stängd.

Efter att polisen tog över ansvaret för besiktning av skjutbanor från statens skytteombud, med fem års intervall, har reglerna tolkats strängare.

Och så länge banorna inte är godkända, är de helt enkelt belagda med skjutförbud.

Detta har drabbat mängder av banor i landet. I Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner har uppemot 20 öppna skjutbanor, blivit en handfull.

Rune Nilsson, ordförande för Bäckefors Jaktskytteklubb, har inget emot att säkerheten hålls främst. Men han tycker att det är synd att det blir så dyrt att genomföra de förändringar som krävs.

Har inte råd

– Vi saknar ekonomi för att göra de stora förändringarna, säger han.

I Bäckefors fall handlar det om att skjutvallen måste flyttas närmare rälsen där älgfigurerna dras, för att minimera risken för att människor ska gå emellan.

Dessutom ska ett vitt träplank framför rälsen ha en betongvägg bakom. Besiktningen i förra veckan har inte resulterat i ett skriftligt protokoll ännu. Men banan är stängd.

Och detta beslut gäller tills den har besiktats på nytt och blivit godkänd.

– Vi har börjat titta på hur vi ska göra inför nästa säsong, säger Rune Nilsson. Vi har medlemmar som kan bidra med grävmaskinarbete och snickeri.

”Skriv in er!”

Han hoppas också att fler av de som skjuter då och då på banan blir medlemmar. Det skulle göra att upprustningen av banan skulle gå lättare.

Men fram till dess måste klubben tacka nej till de som dagligen ringer för att de vill provskjuta inför jakten.

I Dals-Ed är pistolskytteklubben drabbad av samma öde. Banan vid Trolldalen underkändes.

– Idag har vi bark i vallen och polisens regeltolkning är att det inte ska vara material som är större än åtta millimeter i vallen, säger ordföranden Tommy Rundqvist.

Är det en rimlig tolkning av polisen?

– Säkerhetsmässigt är det väl okej. Men om vi ska köpa sand för 30 000–50 000 kronor – vi klarar inte det. Vi är för få medlemmar och har inga större pengar i kassan.

Tills vidare har Eds pistolskyttar åkt till Mellerud för att träna.

I Bengtsfors har pistolskytteklubben fått sin bana Björndalen godkänd efter mycket arbete och en hel del satsningar. Men i Bengtsfors kommun är bara ett par banor godkända, av närmare tio stycken.

Oro inför jakten

Det finns ett kommunalt ärende där fritidskontoret har informerats om problemet. Handläggaren Johan Lilljeqvist berättar att han kommer att försöka ta kontakt med alla föreningar och se om kommunen kan stötta på något sätt. Men han tror inte att det blir aktuellt att betala alla investeringar som krävs.

– Tävlingsskyttet har ju i och för sig minskat, men det är ju jätteviktigt att vi har fungerande skjutbanor för att folk ska få skjuta in sitt vapen inför älgjakten, säger Lilljeqvist.

Lerdals Jaktvårdsförening är exempel på en förening som har genomfört de åtgärder som krävdes, efter en besiktning som underkände banan förra hösten.

Christer Olsson och Gunnar Ahlbom berättar att det krävdes en satsning på 30 000–40 000 kronor. Och mycket arbete hela våren och försommaren.

Förstärkte planket

Efter att planket fick en gjuten betongvägg bakom sig och vallen höjdes och förstärktes, fick klubben ändå ombesiktning på några grejer.

– Vi trodde att det var bra, men så var vi tvungna att höja vallen ytterligare på kanten.

Fick ni ta hit grävmaskinen igen?

– Nej, vi skottade det sista, säger Christer Olsson.

I förra veckan fick de godkänt.

Regelverket är inte enkelt, det är på 47 sidor och det är inte alltid enkelt att förstå vad de menar. Christer Olsson och Gunnar Ahlbom förstår därför att det är många som blivit utdömda.

– Nu är vi den enda banan i hela kommunen som fått godkänt, säger Gunnar Ahlbom.

Nu hoppas de att det blir många jägare och skyttar som kommer till banan på söndagar, då det är öppet för träning och provskjutning av vapen.

Vad tycker då Gunnar och Christer om regeltolkningarna i stort?

Svårt leva upp till

– I grund och botten är det bra, säkerheten ska komma först. Det får inte hända något, säger Christer Olsson. Men å andra sidan har det aldrig hänt något här tidigare. Och det blir väldigt dyrt och besvärligt för många klubbar att leva upp till kraven.

Skyttet i Sverige har fått en rejäl uppförsbacke. Och det drabbar förstås också de jägare som inför älgjakten måste träna och provskjuta sitt vapen. För plötsligt är deras gamla skjutbana stängd.

Efter att polisen tog över ansvaret för besiktning av skjutbanor från statens skytteombud, med fem års intervall, har reglerna tolkats strängare.

Och så länge banorna inte är godkända, är de helt enkelt belagda med skjutförbud.

Detta har drabbat mängder av banor i landet. I Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner har uppemot 20 öppna skjutbanor, blivit en handfull.

Rune Nilsson, ordförande för Bäckefors Jaktskytteklubb, har inget emot att säkerheten hålls främst. Men han tycker att det är synd att det blir så dyrt att genomföra de förändringar som krävs.

Har inte råd

– Vi saknar ekonomi för att göra de stora förändringarna, säger han.

I Bäckefors fall handlar det om att skjutvallen måste flyttas närmare rälsen där älgfigurerna dras, för att minimera risken för att människor ska gå emellan.

Dessutom ska ett vitt träplank framför rälsen ha en betongvägg bakom. Besiktningen i förra veckan har inte resulterat i ett skriftligt protokoll ännu. Men banan är stängd.

Och detta beslut gäller tills den har besiktats på nytt och blivit godkänd.

– Vi har börjat titta på hur vi ska göra inför nästa säsong, säger Rune Nilsson. Vi har medlemmar som kan bidra med grävmaskinarbete och snickeri.

”Skriv in er!”

Han hoppas också att fler av de som skjuter då och då på banan blir medlemmar. Det skulle göra att upprustningen av banan skulle gå lättare.

Men fram till dess måste klubben tacka nej till de som dagligen ringer för att de vill provskjuta inför jakten.

I Dals-Ed är pistolskytteklubben drabbad av samma öde. Banan vid Trolldalen underkändes.

– Idag har vi bark i vallen och polisens regeltolkning är att det inte ska vara material som är större än åtta millimeter i vallen, säger ordföranden Tommy Rundqvist.

Är det en rimlig tolkning av polisen?

– Säkerhetsmässigt är det väl okej. Men om vi ska köpa sand för 30 000–50 000 kronor – vi klarar inte det. Vi är för få medlemmar och har inga större pengar i kassan.

Tills vidare har Eds pistolskyttar åkt till Mellerud för att träna.

I Bengtsfors har pistolskytteklubben fått sin bana Björndalen godkänd efter mycket arbete och en hel del satsningar. Men i Bengtsfors kommun är bara ett par banor godkända, av närmare tio stycken.

Oro inför jakten

Det finns ett kommunalt ärende där fritidskontoret har informerats om problemet. Handläggaren Johan Lilljeqvist berättar att han kommer att försöka ta kontakt med alla föreningar och se om kommunen kan stötta på något sätt. Men han tror inte att det blir aktuellt att betala alla investeringar som krävs.

– Tävlingsskyttet har ju i och för sig minskat, men det är ju jätteviktigt att vi har fungerande skjutbanor för att folk ska få skjuta in sitt vapen inför älgjakten, säger Lilljeqvist.

Lerdals Jaktvårdsförening är exempel på en förening som har genomfört de åtgärder som krävdes, efter en besiktning som underkände banan förra hösten.

Christer Olsson och Gunnar Ahlbom berättar att det krävdes en satsning på 30 000–40 000 kronor. Och mycket arbete hela våren och försommaren.

Förstärkte planket

Efter att planket fick en gjuten betongvägg bakom sig och vallen höjdes och förstärktes, fick klubben ändå ombesiktning på några grejer.

– Vi trodde att det var bra, men så var vi tvungna att höja vallen ytterligare på kanten.

Fick ni ta hit grävmaskinen igen?

– Nej, vi skottade det sista, säger Christer Olsson.

I förra veckan fick de godkänt.

Regelverket är inte enkelt, det är på 47 sidor och det är inte alltid enkelt att förstå vad de menar. Christer Olsson och Gunnar Ahlbom förstår därför att det är många som blivit utdömda.

– Nu är vi den enda banan i hela kommunen som fått godkänt, säger Gunnar Ahlbom.

Nu hoppas de att det blir många jägare och skyttar som kommer till banan på söndagar, då det är öppet för träning och provskjutning av vapen.

Vad tycker då Gunnar och Christer om regeltolkningarna i stort?

Svårt leva upp till

– I grund och botten är det bra, säkerheten ska komma först. Det får inte hända något, säger Christer Olsson. Men å andra sidan har det aldrig hänt något här tidigare. Och det blir väldigt dyrt och besvärligt för många klubbar att leva upp till kraven.