2015-08-28 06:00

2015-08-28 08:23

Vill höja energiskatt

SVERIGE: 60 öre litern högre

Nu kan drivmedel bli ännu dyrare. Enligt ett förslag från regeringen ska energiskatten på bensin höjas med 4 öre per liter och dieseln med 5 öre.

Bensinpriset vid pumpen blir då 60 öre litern högre, eftersom även momsen stiger.

Redan i våras meddelade regeringen att energiskatten ska höjas på bensin och diesel med 44 respektive 48 öre.

Nu föreslås ytterligare en höjning. Det innebär att bensin och diesel blir 48 öre per litern respektive 53 öre per litern dyrare vid årsskiftet.

Eftersom även momsen stiger innebär höjningen att bensinpriset vid pumpen blir 60 öre litern dyrare. Samtidigt är det just nu rekordlåga oljepriser, vilket det fortsatt kommer att vara, vilket gör att skattehöjningen inte helt slår igenom.

Höjningen ska, enligt finansdepartementet, resultera i 350 miljoner kronor extra till statskassan. Staten har för närvarande ett stort budgetunderskott och pengarna som höjningen av energiskatten resulterar i ska användas till att finansiera satsningar i försvaret.

– Det är naturligtvis inget lätt beslut att fatta, men det är en del utgifter som blivit högre än vi kände till. Bland annat försvarsöverenskommelsen som blev dyrare än vad vi kanske hade tänkt, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

Bönder ska ersättas

Redan vid den första höjningen anklagades Socialdemokraterna för vallöftesbrott i och med att de före valet inte sade något om höjd bensinskatt.

Paula Holmqvist, Dals-Ed, är socialdemokratisk riksdagsledamot och sa till Dalslänningen när den första höjningen gjordes i våras att hon är kluven inför höjningen.

– Det handlar faktiskt inte bara om pengar, utan även om miljön. Sen är det ju så att vi ska få en budget som går ihop så krävs det vissa åtgärder. Dessutom är bensinpriset lågt nu, så trots skattehöjningen kommer vi inte upp till de prisnivåer som gällde för ett par år sedan, sa hon då.

Finansministern har i media sagt att bönderna ska kompenseras fullt ut för de ökade kostnaderna för diesel.

– Det är viktigt inte minst med tanke på den situation som mjölkbönderna har, säger Andersson.

Redan i våras meddelade regeringen att energiskatten ska höjas på bensin och diesel med 44 respektive 48 öre.

Nu föreslås ytterligare en höjning. Det innebär att bensin och diesel blir 48 öre per litern respektive 53 öre per litern dyrare vid årsskiftet.

Eftersom även momsen stiger innebär höjningen att bensinpriset vid pumpen blir 60 öre litern dyrare. Samtidigt är det just nu rekordlåga oljepriser, vilket det fortsatt kommer att vara, vilket gör att skattehöjningen inte helt slår igenom.

Höjningen ska, enligt finansdepartementet, resultera i 350 miljoner kronor extra till statskassan. Staten har för närvarande ett stort budgetunderskott och pengarna som höjningen av energiskatten resulterar i ska användas till att finansiera satsningar i försvaret.

– Det är naturligtvis inget lätt beslut att fatta, men det är en del utgifter som blivit högre än vi kände till. Bland annat försvarsöverenskommelsen som blev dyrare än vad vi kanske hade tänkt, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

Bönder ska ersättas

Redan vid den första höjningen anklagades Socialdemokraterna för vallöftesbrott i och med att de före valet inte sade något om höjd bensinskatt.

Paula Holmqvist, Dals-Ed, är socialdemokratisk riksdagsledamot och sa till Dalslänningen när den första höjningen gjordes i våras att hon är kluven inför höjningen.

– Det handlar faktiskt inte bara om pengar, utan även om miljön. Sen är det ju så att vi ska få en budget som går ihop så krävs det vissa åtgärder. Dessutom är bensinpriset lågt nu, så trots skattehöjningen kommer vi inte upp till de prisnivåer som gällde för ett par år sedan, sa hon då.

Finansministern har i media sagt att bönderna ska kompenseras fullt ut för de ökade kostnaderna för diesel.

– Det är viktigt inte minst med tanke på den situation som mjölkbönderna har, säger Andersson.