2015-08-18 15:52

2015-08-18 15:52

Nuntorp och Dingle läggs ner?

BENGTSFORS: Beslut 17 september

Naturbruksgymnasierna i Nuntorp och Dingle kan komma att läggas ned. Detta enligt en utredning om naturbruksskolornas framtid som Västra Götalandsregionen fått på sitt bord.

Det är P4 Väst som citerar en huvuddragen i en utredning som regionen beställt. Den 17 september ska regionutvecklingsnämnden fatta beslut om den.

Frågan om naturbruksgymnasierna framtid har diskuterats inom Västra Götalandsregionen tidigare.

Uppe tidigare

Skolorna i Dingle i Munkedals kommun och Nuntorp i Vänersborgs kommun har nämnts i det sammanhanget en tid. Anledningen uppges vara för få sökande i kombination med mindre ekonomiska resurser.

Skulle förslaget bli verklighet kommer naturbruksskolorna i Dingle, Nuntorp och Strömma läggas ner redan till nästa sommar.

Det innebär att eleverna som i dag går i ettan och tvåan i så fall får gå färdigt sina utbildningar på Sötåsen i Töreboda eller i Svenljunga.

Västra Götalandsregionen äger och driver i dag de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp.

Det är P4 Väst som citerar en huvuddragen i en utredning som regionen beställt. Den 17 september ska regionutvecklingsnämnden fatta beslut om den.

Frågan om naturbruksgymnasierna framtid har diskuterats inom Västra Götalandsregionen tidigare.

Uppe tidigare

Skolorna i Dingle i Munkedals kommun och Nuntorp i Vänersborgs kommun har nämnts i det sammanhanget en tid. Anledningen uppges vara för få sökande i kombination med mindre ekonomiska resurser.

Skulle förslaget bli verklighet kommer naturbruksskolorna i Dingle, Nuntorp och Strömma läggas ner redan till nästa sommar.

Det innebär att eleverna som i dag går i ettan och tvåan i så fall får gå färdigt sina utbildningar på Sötåsen i Töreboda eller i Svenljunga.

Västra Götalandsregionen äger och driver i dag de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp.