2015-08-18 06:00

2015-08-18 06:00

Industriområde blir dyrare än planerat

FÄRGELANDA: Grönt ljus till att ta bort fornlämningar

Arbetet med att bygga ett nytt industriområde intill väg 172 i Färgelanda fortsätter. Kommunen har fått grönt ljus från länsstyrelsen att ta bort formlämningar och vägen ska byggas om.

Men notan blir dyrare än planerat.

Det var nu tre år sedan som deltaljplanen, som ska möjliggöra ett nytt industriområde intill väg 172, norr om idrottsplatsen Högalid i Färgelanda, klubbades. Men det kvarstår fortfarande jobb innan första företaget kan sätta spaden i marken.

När en första undersökning gjordes upptäcktes flera fornlämningar. Lödöse Museum, som genomförde förundersökningen, bedömde att det var två boendeplatser från metalltid.

Länsstyrelsen anser nu att fornlämningarna inte är av sådan betydelse att de utgör ett hinder för ett industriområde och gav i slutet av juli Färgelanda kommun grönt ljus att ta bort dem.

Dock är de av vetenskapligt värde och ska därför undersökas innan de tas bort. Lödöse Museum ska genomföra även denna arkeologiska undersökning, som kostar kommunen drygt 230 000 kronor.

Inom det planerade industriområdet finns också en kraftledningsstolpe som måste säkras innan ett industriområde byggs – en kostnad på 200 000 kronor.

Dessa kostnader är inräknade i budget.

Inte inom ram

Kostnaden för ombyggnationen av anslutningsvägen från länsväg 172 till industriområdet har dock sprungit iväg.

Vägen är i dag en grusväg som måste breddas för att rymma stora transporter.

– Det finns budgeterade pengar till vissa delar av arbetet, men inte allt. Det måste sprängas i området, vilket är kostsamt, säger samhällsbyggnadschef Cecilia Trolin.

Enligt en tjänsteskrivelse kostar ombyggnationen av vägen 3,8 miljoner kronor – 1,3 miljoner mer än budgeterat.

I tjänsteskrivelsen presenteras också alternativ för att hålla nere kostnaderna, bland annat att låta bli att asfaltera vägen.

Frågan om hur Färgelanda kommun väljer att gå vidare ska avgöras i kommunstyrelsen i morgon, den 19 augusti.

Utöver dessa kostnader ska dessutom mark köpas loss och området ska anslutas till vatten och avlopp.

– Det ska vara klart allra senast april 2017, säger Cecilia Trolin.

Det var nu tre år sedan som deltaljplanen, som ska möjliggöra ett nytt industriområde intill väg 172, norr om idrottsplatsen Högalid i Färgelanda, klubbades. Men det kvarstår fortfarande jobb innan första företaget kan sätta spaden i marken.

När en första undersökning gjordes upptäcktes flera fornlämningar. Lödöse Museum, som genomförde förundersökningen, bedömde att det var två boendeplatser från metalltid.

Länsstyrelsen anser nu att fornlämningarna inte är av sådan betydelse att de utgör ett hinder för ett industriområde och gav i slutet av juli Färgelanda kommun grönt ljus att ta bort dem.

Dock är de av vetenskapligt värde och ska därför undersökas innan de tas bort. Lödöse Museum ska genomföra även denna arkeologiska undersökning, som kostar kommunen drygt 230 000 kronor.

Inom det planerade industriområdet finns också en kraftledningsstolpe som måste säkras innan ett industriområde byggs – en kostnad på 200 000 kronor.

Dessa kostnader är inräknade i budget.

Inte inom ram

Kostnaden för ombyggnationen av anslutningsvägen från länsväg 172 till industriområdet har dock sprungit iväg.

Vägen är i dag en grusväg som måste breddas för att rymma stora transporter.

– Det finns budgeterade pengar till vissa delar av arbetet, men inte allt. Det måste sprängas i området, vilket är kostsamt, säger samhällsbyggnadschef Cecilia Trolin.

Enligt en tjänsteskrivelse kostar ombyggnationen av vägen 3,8 miljoner kronor – 1,3 miljoner mer än budgeterat.

I tjänsteskrivelsen presenteras också alternativ för att hålla nere kostnaderna, bland annat att låta bli att asfaltera vägen.

Frågan om hur Färgelanda kommun väljer att gå vidare ska avgöras i kommunstyrelsen i morgon, den 19 augusti.

Utöver dessa kostnader ska dessutom mark köpas loss och området ska anslutas till vatten och avlopp.

– Det ska vara klart allra senast april 2017, säger Cecilia Trolin.