2015-08-18 06:00

2015-08-18 06:00

6 miljoner sämre än budgeterat

FÄRGELANDA: Dyrare med skola och omsorg

Färgelanda kommun går back.

Enligt prognosen blir resultatet vid årsskiftet 6 miljoner kronor sämre än budgeterat. Oroligheter inom Ifo är en anledning till de ökade kostnaderna.

I morgon, onsdag, ska kommunstyrelsen fatta beslut om åtgärder.

– Enligt prognosen för året kommer resultatet att landa strax över nollan, säger ekonomichefen Bengt Adolfsson.

Anledningen till de ökade kostnaderna beror till stor del på bristerna inom individ- och omsorgsverksamheten. Vid ett flertal tillfällen har media rapporterat om brister inom verksamheten som bland annat har påtalats av Inspektionen av vård och omsorg.

Mer personal

Det har bland annat gällt familjehem som inte varit tillräckligt utredda. 2013 anmälde Färgelanda kommun sig själva enligt Lex Sarah efter att man också upptäckt stora brister i de administrativa rutinerna.

– Vi har haft mer personal inne än budgeterat för att få rätsida på verksamheten, vilket har kostat, säger Bengt Adolfsson.

Kostnaden för elever i friskolor och i skolor i andra kommuner har också ökat.

För att försöka uppnå en budget i balans har Adolfsson fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan.

Enligt den är personalminskning i nuläget inget alternativ.

Därför förelås i stället åtgärder som allmän återhållsamhet angående externa kostnader, att tänka en extra gång innan vikarier tillsätts och att lokaler avyttras.

Kommunstyrelsen ska ta ställning till åtgärdsplanen i morgon, onsdag.

Oro inför 2016

Bengt Adolfsson säger sig inte vara oroad över det nuvarande läget, men att det ser värre ut inför budget 2016.

– Då måste vi mer noggrant ha koll på vilka förutsättningar vi har och mer detaljerat gå igenom våra planer så att vi inte landar fel, säger Bengt Adolfsson.

– Enligt prognosen för året kommer resultatet att landa strax över nollan, säger ekonomichefen Bengt Adolfsson.

Anledningen till de ökade kostnaderna beror till stor del på bristerna inom individ- och omsorgsverksamheten. Vid ett flertal tillfällen har media rapporterat om brister inom verksamheten som bland annat har påtalats av Inspektionen av vård och omsorg.

Mer personal

Det har bland annat gällt familjehem som inte varit tillräckligt utredda. 2013 anmälde Färgelanda kommun sig själva enligt Lex Sarah efter att man också upptäckt stora brister i de administrativa rutinerna.

– Vi har haft mer personal inne än budgeterat för att få rätsida på verksamheten, vilket har kostat, säger Bengt Adolfsson.

Kostnaden för elever i friskolor och i skolor i andra kommuner har också ökat.

För att försöka uppnå en budget i balans har Adolfsson fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan.

Enligt den är personalminskning i nuläget inget alternativ.

Därför förelås i stället åtgärder som allmän återhållsamhet angående externa kostnader, att tänka en extra gång innan vikarier tillsätts och att lokaler avyttras.

Kommunstyrelsen ska ta ställning till åtgärdsplanen i morgon, onsdag.

Oro inför 2016

Bengt Adolfsson säger sig inte vara oroad över det nuvarande läget, men att det ser värre ut inför budget 2016.

– Då måste vi mer noggrant ha koll på vilka förutsättningar vi har och mer detaljerat gå igenom våra planer så att vi inte landar fel, säger Bengt Adolfsson.