2015-08-17 15:28

2015-08-17 15:28

Hela Dalsland växer

DALSLAND: Glädjande befolkningssiffror

Hela Dalsland växer. Under det första halvåret 2015 ökade befolkningen i samtliga fem Dalslandskommuner; allra mest i Åmål med 173 personer. Precis som i landet i helhet går mycket av uppgången att förklara med en ökad invandring.

Vid halvårsskiftet i år var Sveriges folkmängd 9 793 172 personer. Sedan årsskiftet är det en ökning med 20 000 kvinnor och 26 000 män. Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån.

En folkökning har skett i alla län utom Norrbotten och i åtta av tio kommuner. Störst har ökningen varit i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

I likhet med de senaste åren beror ökningen till stor del på en hög invandring. Första halvåret 2015 invandrade 59 854 personer till Sverige, 6 procent fler än motsvarande period året innan. De flesta kom från Syrien eller Eritrea. Den höga invandringen hittills tyder på att årets invandring kommer att överstiga förra årets rekordnotering.

Hela Dalsland växer

Befolkningen ökar alltså även i Dalsland. Dals-Edsborna blev tolv fler under första halvåret och det bor nu totalt 4 766 personer i kommunen. Det föddes under perioden 21 personer, medan 25 dog. Däremot flyttade det in 131 personer, medan 114 flyttade därifrån.

Åmål växer mest

Även i Bengtsfors kommun ökade befolkningen; med 33 personer till 9 589. Födelsenettot är dock ingen munter läsning: 27 födda, mot 77 döda. Även i Bengtsfors är det inflyttningen som räddar statistiken, med 303 inflyttade och 224 utflyttade.

Färgelandaborna är nu 6 515 till antalet. Där föddes det under första halvåret 30 barn, medan 33 personer dog. 182 personer flyttade till kommunen, medan 170 flyttade till annan ort.

Även Melleruds och Åmåls kommuner växer; Mellerud med 162 personer till 9 098, och Åmål med 173 personer till 12 499.

”Är jätteglädjande”

Martin Carling (C) är kommunalråd i Dals-Eds kommun som lyckats redovisat positiva befolkningssiffror i ett par år nu.

– Det är jätteglädjande att den här trenden håller i sig och det stämmer bra överens med vår egen bild och känsla av läget.

Även Per Eriksson (S), kommunalråd i Bengtsfors kommun, är glad.

– Det här visar ju hur fort saker och ting förändras. En ökad befolkning ställer givetvis ökade krav, men det ger också större ekonomiska muskler. Det är en glädjande utveckling.

Vid halvårsskiftet i år var Sveriges folkmängd 9 793 172 personer. Sedan årsskiftet är det en ökning med 20 000 kvinnor och 26 000 män. Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån.

En folkökning har skett i alla län utom Norrbotten och i åtta av tio kommuner. Störst har ökningen varit i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

I likhet med de senaste åren beror ökningen till stor del på en hög invandring. Första halvåret 2015 invandrade 59 854 personer till Sverige, 6 procent fler än motsvarande period året innan. De flesta kom från Syrien eller Eritrea. Den höga invandringen hittills tyder på att årets invandring kommer att överstiga förra årets rekordnotering.

Hela Dalsland växer

Befolkningen ökar alltså även i Dalsland. Dals-Edsborna blev tolv fler under första halvåret och det bor nu totalt 4 766 personer i kommunen. Det föddes under perioden 21 personer, medan 25 dog. Däremot flyttade det in 131 personer, medan 114 flyttade därifrån.

Åmål växer mest

Även i Bengtsfors kommun ökade befolkningen; med 33 personer till 9 589. Födelsenettot är dock ingen munter läsning: 27 födda, mot 77 döda. Även i Bengtsfors är det inflyttningen som räddar statistiken, med 303 inflyttade och 224 utflyttade.

Färgelandaborna är nu 6 515 till antalet. Där föddes det under första halvåret 30 barn, medan 33 personer dog. 182 personer flyttade till kommunen, medan 170 flyttade till annan ort.

Även Melleruds och Åmåls kommuner växer; Mellerud med 162 personer till 9 098, och Åmål med 173 personer till 12 499.

”Är jätteglädjande”

Martin Carling (C) är kommunalråd i Dals-Eds kommun som lyckats redovisat positiva befolkningssiffror i ett par år nu.

– Det är jätteglädjande att den här trenden håller i sig och det stämmer bra överens med vår egen bild och känsla av läget.

Även Per Eriksson (S), kommunalråd i Bengtsfors kommun, är glad.

– Det här visar ju hur fort saker och ting förändras. En ökad befolkning ställer givetvis ökade krav, men det ger också större ekonomiska muskler. Det är en glädjande utveckling.

Befolkningsutvecklingen

Folkmängd Folkökning Födelseöverskott Flyttningsnetto

Bengtsfors: 9 589 33 -50 79

Dals-Ed: 4 776 12 -4 17

Färgelanda: 6 515 13 -3 12

Mellerud: 9 098 162 -18 179

Åmål: 12 499 173 -45 204

Källa: Statistiska Centralbyrån