2015-07-29 15:47

2015-07-29 15:47

Jättelokan blommar norr om Dals-Ed

FARLIG VÄXT

En man som arbetar med att bekämpa jätteloka i Halmstad såg vid två olika platser blommande jätteloka när han körde på vägen mellan Dals-Ed och Tresticklan.

Växten ska ha blommat några kilometer söder om avtagsvägen till Tresticklan.

Jätteloka är en farlig växt eftersom saften från den kan ge upphov till kontakteksem. Kommer huden även i kontakt med solljus så kan det uppstå svårläkta sår.

Växten ska ha blommat några kilometer söder om avtagsvägen till Tresticklan.

Jätteloka är en farlig växt eftersom saften från den kan ge upphov till kontakteksem. Kommer huden även i kontakt med solljus så kan det uppstå svårläkta sår.