2015-07-27 10:15

2015-07-30 06:38

Bra badvatten i Dals-Ed

DALS-ED

Vattnet på fem undersökta badplatser i Dals-Ed är tjänligt.

Det visar en undersökning som företaget Alcontrol AB gjort på uppdrag av Tekniska kontoret i Dals-Eds kommun.

Undersökningarna är utförda den 9 juli och det är halten av E. colibakterier och intestinala enterokocker som kontrollerats.

Bedömningen har skett enligt Havs– och vattenmyndighetens ”Vägledning för badvatten”.

De vatten som mätts är Lilla Le:s badplats, Långelidstjärns badplats, Strands badplats, Skottesjöns badplats och Stora Sågtjärns badplats.

Det visar en undersökning som företaget Alcontrol AB gjort på uppdrag av Tekniska kontoret i Dals-Eds kommun.

Undersökningarna är utförda den 9 juli och det är halten av E. colibakterier och intestinala enterokocker som kontrollerats.

Bedömningen har skett enligt Havs– och vattenmyndighetens ”Vägledning för badvatten”.

De vatten som mätts är Lilla Le:s badplats, Långelidstjärns badplats, Strands badplats, Skottesjöns badplats och Stora Sågtjärns badplats.