2015-07-17 10:59

2015-07-17 16:59

Erik Bergers rondell

BENGTSFORS: Skylten på plats

Det har varit strid om namnet Erik Bergers rondell som Bengtsfors kommun ville döpa rondellen till vid Dalia.

Nu är den i alla fall skylten på plats, oavsett vad Trafikverket tycker. Under fredagen, lagom till motorfesten för Erik Berger som fyller 90 år i morgon lördag fanns en fin skylt mitt i rondellen, som nu förmodligen för gott lär heta Erik Bergers rondell i folkmun.

Det har varit strid om namnet Erik Bergers rondell som Bengtsfors kommun ville döpa rondellen till vid Dalia.

Nu är den i alla fall skylten på plats, oavsett vad Trafikverket tycker. Under fredagen, lagom till motorfesten för Erik Berger som fyller 90 år i morgon lördag fanns en fin skylt mitt i rondellen, som nu förmodligen för gott lär heta Erik Bergers rondell i folkmun.