2015-07-11 06:00

2015-07-11 06:00

Får pengar för att hjälpa nyanlända

DALSLAND: Dals-Ed och Åmåls kommun har beviljats medel från länsstyrelsen

Dals-Ed och Åmål är de två kommuner i Dalsland som fått medel från länsstyrelsen avsedda för integrationsprojekt.

Dals-Eds kommun har beviljats 683 000 kronor för att anställa en flyktingguide på heltid.

– Den personen kommer att arbeta med att underlätta integrationen i samhället för de nyanlända, säger Magnus Åkesson, chef för arbetsmarknadsenheten i Dals-Ed.

Han berättar att det lokala förenings- och näringslivet kommer att vara delaktigt i projektet vars livslängd sträcker från den 1 september fram till årsskiftet.

– För att få ett jobb i dag krävs ofta att man känner någon och har kontakter. Många nyanlända lever isolerat och umgås bara sina egna landsmän. Därför är det viktigt att föreningarna och företagen är med här.

Lättare för nyanlända

– Jag hoppas att det här projektet ska leda till att det ska bli lättare för de nyanlända att etablera sig i det svenska samhället, bättre förstå hur det fungerar och öka deras möjligheter att få arbete, säger Magnus Åkesson.

Han berättar att Dals-Eds kommun redan nu har fått klart från Eds FF, Eds Skidklubb, Friskis och Svettis och Missionskyrkan om ett samarbete för projektet.

Åmål för alla

Även Åmåls kommun har fått pengar beviljade från länsstyrelsen. Här handlar det om 769 890 kronor för ett projekt som man kallar för Ett Åmål för alla.

Ett projektledare kommer att anställas på hundra procent och en projektkoordinator på halvtid.

– Vi ser ett ökat behov att hjälpa nyanlända att ta sig i det svenska samhället. Projektet syftet framför allt till att stärka de nyanlända kvinnornas roll i samhället.

Det säger Porya Khorshid, som är chef för enheten arbete och försörjning i Åmåls kommun.

I Ett Åmål för alla kommer kommunens familjecentral och Makespace (som är en mötesplats för kreativa idéer) att samverka.

Projekttiden för Ett Åmål för alla sträcker sig från den 1 oktober och ett år framåt.

Dals-Eds kommun har beviljats 683 000 kronor för att anställa en flyktingguide på heltid.

– Den personen kommer att arbeta med att underlätta integrationen i samhället för de nyanlända, säger Magnus Åkesson, chef för arbetsmarknadsenheten i Dals-Ed.

Han berättar att det lokala förenings- och näringslivet kommer att vara delaktigt i projektet vars livslängd sträcker från den 1 september fram till årsskiftet.

– För att få ett jobb i dag krävs ofta att man känner någon och har kontakter. Många nyanlända lever isolerat och umgås bara sina egna landsmän. Därför är det viktigt att föreningarna och företagen är med här.

Lättare för nyanlända

– Jag hoppas att det här projektet ska leda till att det ska bli lättare för de nyanlända att etablera sig i det svenska samhället, bättre förstå hur det fungerar och öka deras möjligheter att få arbete, säger Magnus Åkesson.

Han berättar att Dals-Eds kommun redan nu har fått klart från Eds FF, Eds Skidklubb, Friskis och Svettis och Missionskyrkan om ett samarbete för projektet.

Åmål för alla

Även Åmåls kommun har fått pengar beviljade från länsstyrelsen. Här handlar det om 769 890 kronor för ett projekt som man kallar för Ett Åmål för alla.

Ett projektledare kommer att anställas på hundra procent och en projektkoordinator på halvtid.

– Vi ser ett ökat behov att hjälpa nyanlända att ta sig i det svenska samhället. Projektet syftet framför allt till att stärka de nyanlända kvinnornas roll i samhället.

Det säger Porya Khorshid, som är chef för enheten arbete och försörjning i Åmåls kommun.

I Ett Åmål för alla kommer kommunens familjecentral och Makespace (som är en mötesplats för kreativa idéer) att samverka.

Projekttiden för Ett Åmål för alla sträcker sig från den 1 oktober och ett år framåt.