2015-07-10 06:00

2015-07-10 06:00

Boende i Färgelanda slitna och stressade

DALSLAND: Högst sjukpenningtal i Färgelanda – lägst i Dals-Ed

Färgelanda har de högsta sjukpenningtalen inom Fyrbodal.
Lägst har Dals-Ed.
Det visar Försäkringskassans senaste månadsstatistik.

Varför det är så stora skillnader mellan grannkommuner som Färgelanda och Dals-Ed är svårt att peka på, menar Dan Rodahl, områdeschef på Försäkringskassan.

– Men ett skäl kan handla om ledningsfrågor. Det har varit hög omsättning när det gäller chefer i Färgelanda. Det har betydelse. Sedan måste man titta på om man har tillräcklig bemanning i verksamheterna i förhållande till det uppdrag man har.

Många kvinnor

– Ofta handlar det om stress- och psykiskt relaterade sjukdomar. Det handlar i två tredjedelar av fallen om kvinnor och väldigt många är anställda inom offentlig sektor, säger Dan Rodahl.

Färgelanda kommun konstaterar också i sin senaste årsredovisning att sjukfrånvaron i kommunen har ökat över tid.

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor mellan 50 och 67 år är nu uppe i 9 procent varav 6,5 procent är långtidssjukskrivna. Dessa återfinns i stor utsträckning inom vård- och omsorgssektorn.

Höga sjuktal

– Jag känner ju till att sjuktalen är höga och bakgrunden till att det ser ut på det här sättet beror på flera saker, menar Ulla Morsing, enhetschef inom äldreomsorgen i Färgelanda kommun.

– Många börjar arbeta inom vård- och omsorgen när de är unga och fortsätter troget fram tills de går i pension. Arbetslivet ser visserligen inte längre ut som när de började. Hjälpmedlen har blivit fler och bättre. Men under de år som gått har kropparna slitits.

– Sedan är det en kommun som inte har det så väl ställt och även om vi har en rimlig bemanning så är det ingen lyx. Folk får verkligen arbeta när de kommer hit, fortsätter hon.

Vad behöver göras för att vända på detta?

– Det vore önskvärt att vi kunde öka bemanningen, slippa delade turer och undvika långa arbetspass. Detta med delade turer och hundraprocentig tjänstgöringsgrad åt alla är något som nu är under utredning i kommunen. Sedan får vi se vad som blir sagt när det kommer upp till politiken, säger Ulla Morsing.

Stötta personalen

I grannkommunen Dals-Ed ser det alltså bättre ut. Men även här har sjukskrivningarna ökat över tid. I kommunens årsredovisning står att läsa att sjukskrivningarna ökade med 1,2 procent mellan 2013 och 2014. Störst var ökningen bland kvinnor.

– Jag hade önskat lägre siffror, vi hade det för ett par år sedan, säger Kristina Lignell, chef för vård- och omsorgsenheten i Dals-Ed.

– Nu är det många som är i eller närmar sig 60-årsåldern och vi står inför pensionsavgångar. Vi måste stötta personalen så att de ändå mår bra. Det är viktigt med bra feedback från chefer, anhöriga och kollegor.

Hur yttrar sig problemen?

– Det finns en stress bland vård- och omsorgspersonal och en känsla av att man aldrig räcker till. Våra undersköterskor börjar som sagt komma upp i åren och många får förslitningsskador, säger Kristina Lignell.

I september ifjol gjorde Dals-Eds kommun en friskvårdssatsning för alla kommunanställda.

Det innebar ett återinförande av en friskvårdstimme i veckan alternativt ett utökat friskvårdsbidrag på 500 kronor om året.

Vilka effekter detta kommer att få lär visa sig på sikt.

Kommunernas roll

Dan Rodahl berättar att Försäkringskassan har inlett ett samarbete med kommunerna i Fyrbodal för att titta närmare på kommunernas roll som arbetsgivare.

– Det finns generellt i landet en hög frånvaro inom vård, omsorg och skola. Vi behöver se över vad som kan göras bättre här, säger han.

Varför det är så stora skillnader mellan grannkommuner som Färgelanda och Dals-Ed är svårt att peka på, menar Dan Rodahl, områdeschef på Försäkringskassan.

– Men ett skäl kan handla om ledningsfrågor. Det har varit hög omsättning när det gäller chefer i Färgelanda. Det har betydelse. Sedan måste man titta på om man har tillräcklig bemanning i verksamheterna i förhållande till det uppdrag man har.

Många kvinnor

– Ofta handlar det om stress- och psykiskt relaterade sjukdomar. Det handlar i två tredjedelar av fallen om kvinnor och väldigt många är anställda inom offentlig sektor, säger Dan Rodahl.

Färgelanda kommun konstaterar också i sin senaste årsredovisning att sjukfrånvaron i kommunen har ökat över tid.

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor mellan 50 och 67 år är nu uppe i 9 procent varav 6,5 procent är långtidssjukskrivna. Dessa återfinns i stor utsträckning inom vård- och omsorgssektorn.

Höga sjuktal

– Jag känner ju till att sjuktalen är höga och bakgrunden till att det ser ut på det här sättet beror på flera saker, menar Ulla Morsing, enhetschef inom äldreomsorgen i Färgelanda kommun.

– Många börjar arbeta inom vård- och omsorgen när de är unga och fortsätter troget fram tills de går i pension. Arbetslivet ser visserligen inte längre ut som när de började. Hjälpmedlen har blivit fler och bättre. Men under de år som gått har kropparna slitits.

– Sedan är det en kommun som inte har det så väl ställt och även om vi har en rimlig bemanning så är det ingen lyx. Folk får verkligen arbeta när de kommer hit, fortsätter hon.

Vad behöver göras för att vända på detta?

– Det vore önskvärt att vi kunde öka bemanningen, slippa delade turer och undvika långa arbetspass. Detta med delade turer och hundraprocentig tjänstgöringsgrad åt alla är något som nu är under utredning i kommunen. Sedan får vi se vad som blir sagt när det kommer upp till politiken, säger Ulla Morsing.

Stötta personalen

I grannkommunen Dals-Ed ser det alltså bättre ut. Men även här har sjukskrivningarna ökat över tid. I kommunens årsredovisning står att läsa att sjukskrivningarna ökade med 1,2 procent mellan 2013 och 2014. Störst var ökningen bland kvinnor.

– Jag hade önskat lägre siffror, vi hade det för ett par år sedan, säger Kristina Lignell, chef för vård- och omsorgsenheten i Dals-Ed.

– Nu är det många som är i eller närmar sig 60-årsåldern och vi står inför pensionsavgångar. Vi måste stötta personalen så att de ändå mår bra. Det är viktigt med bra feedback från chefer, anhöriga och kollegor.

Hur yttrar sig problemen?

– Det finns en stress bland vård- och omsorgspersonal och en känsla av att man aldrig räcker till. Våra undersköterskor börjar som sagt komma upp i åren och många får förslitningsskador, säger Kristina Lignell.

I september ifjol gjorde Dals-Eds kommun en friskvårdssatsning för alla kommunanställda.

Det innebar ett återinförande av en friskvårdstimme i veckan alternativt ett utökat friskvårdsbidrag på 500 kronor om året.

Vilka effekter detta kommer att få lär visa sig på sikt.

Kommunernas roll

Dan Rodahl berättar att Försäkringskassan har inlett ett samarbete med kommunerna i Fyrbodal för att titta närmare på kommunernas roll som arbetsgivare.

– Det finns generellt i landet en hög frånvaro inom vård, omsorg och skola. Vi behöver se över vad som kan göras bättre här, säger han.

Sjukpenningtalen

De genomsnittliga sjukpenninguttagen i maj månad:

Dals-Ed 8,9 dagar

Bengtsfors 9,6 dagar

Mellerud 11,8 dagar

Åmål 12,4 dagar

Färgelanda 13,7 dagar

Källa: Försäkringskassan