2015-06-30 17:00

2015-07-01 13:42

Stor fjärrvärmesatsning

ÖDSKÖLT: Beslut klubbades efter debatt

Det blir en storsatsning på fjärrvärme mellan Billingsfors och Bengtsfors. Beslutet klubbades i fullmäktige efter en omfattande debatt.

Dalslänningen kunde i fredagens tidning rapportera om den storsatsning på bland annat fjärrvärme som den politiska majoriteten (S, FP och MP) vill genomföra i Bengtsfors kommun.

En investering på totalt 38 miljoner kronor.

I paketet ingår en fjärrvärmeledning, som ska grävas ner vid gamla Uddevalla-Lelångenbanan mellan Munksjö Paper i Billingsfors och Bengtsfors, en vatten- och avloppsledning som läggs ner samtidigt och en ny gatubelysning eftersom sträckan används som ett motionsstråk.

Oeniga politiker

Men om politikerna var oeniga i kommunstyrelsen så märktes detta ännu tydligare på måndagskvällens fullmäktigemöte.

Ett möte som var utlokaliserat till Alltorps tingshus i Ödskölt på grund av att det var säsongsavslutning.

Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ville att ärendet skulle genomlysas ytterligare innan man fattade beslut.

Längst i kritiken gick Stig Bertilsson (M).

– Den politiska majoriteten väljer att rusa fram med ett investeringsprojekt som preliminärt kommer att kosta oss 38 miljoner. Detta är början på något som sedan kommer att landa någonstans mellan 160 och 180 miljoner eftersom det även ska byggas nya renings- och vattenverk.

Inga alternativ

Bertilsson efterlyste en strategi- och en handlingsplan som i dag inte finns.

– Jag säger inte att det här är fel, men vi har inte sett några alternativ. Hur gör andra kommuner? undrade han och noterade samtidigt att intresset för att ansluta sig till fjärrvärme inte har varit särskilt stort i Bengtsfors kommun.

– Jag tycker själv att fjärrvärme är bra, men tycker att vi borde ta in oberoende experter för att titta på det hela, sa Bertilsson som yrkade på återremiss.

Bra för miljön

Carl Kullgren (FP) tyckte inte att beslutet hade hastats fram.

– Fjärrvärmefrågan är rimligt belyst och historien visar att vi inte brukar veta så mycket mer om saker och ting om vi väntar något år. Fjärrvärmen är ekonomisk försvarbar och miljövänligt gångbar med spillvärmen från Munksjö Paper. Ska vi lägga ner vatten- och avloppsledning så är det en bra lösning att göra det när vi nu väljer att gräva för fjärrvärme samtidigt, sa Carl Kullgren.

Jan-Olof Ternstedt (V) och Anna-Greta Strömberg (KD) höll varsitt kortare anförande som gick ut på att även de tyckte också att kommunen borde få mer fakta på bordet innan man fattade ett beslut.

Båda yrkade på återrremiss.

Ökat intresse

Christina Lundqvist (S) är ordförande för kommunstyrelsens tekniska utskott. Hon talade för en satsning och betonade vikten av att kommunen nu genomförde projektet.

– Jag håller med om att det var trögt med fjärrvärmeintresset i starten, men nu är det nästan någon varje dag som hör av sig och vill ansluta sig till nätet. Det är bra för miljön och långsiktigt för ekonomin med den här fjärrvärmesatsningen, sa Christina Lundqvist.

Centerpartisterna Per Jonsson och Jerker Johansson ställde upp på detta och ansåg att satsningen var en ”win-win-situation” för kommunen och Munksjö Paper.

– Det här är en viktig satsning som långsiktigt kommer att bli lönsam för oss. När vi ändå lägger fjärrvärme är det lika bra att vi lägger vatten- och avlopp också, sa Per Jonsson.

Stig Bertilsson begärde votering. Omröstningen slutade 21–7 till den politiska majoritetens favör.

M, V, KD och SD reserverade sig mot beslutet.

Dalslänningen kunde i fredagens tidning rapportera om den storsatsning på bland annat fjärrvärme som den politiska majoriteten (S, FP och MP) vill genomföra i Bengtsfors kommun.

En investering på totalt 38 miljoner kronor.

I paketet ingår en fjärrvärmeledning, som ska grävas ner vid gamla Uddevalla-Lelångenbanan mellan Munksjö Paper i Billingsfors och Bengtsfors, en vatten- och avloppsledning som läggs ner samtidigt och en ny gatubelysning eftersom sträckan används som ett motionsstråk.

Oeniga politiker

Men om politikerna var oeniga i kommunstyrelsen så märktes detta ännu tydligare på måndagskvällens fullmäktigemöte.

Ett möte som var utlokaliserat till Alltorps tingshus i Ödskölt på grund av att det var säsongsavslutning.

Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ville att ärendet skulle genomlysas ytterligare innan man fattade beslut.

Längst i kritiken gick Stig Bertilsson (M).

– Den politiska majoriteten väljer att rusa fram med ett investeringsprojekt som preliminärt kommer att kosta oss 38 miljoner. Detta är början på något som sedan kommer att landa någonstans mellan 160 och 180 miljoner eftersom det även ska byggas nya renings- och vattenverk.

Inga alternativ

Bertilsson efterlyste en strategi- och en handlingsplan som i dag inte finns.

– Jag säger inte att det här är fel, men vi har inte sett några alternativ. Hur gör andra kommuner? undrade han och noterade samtidigt att intresset för att ansluta sig till fjärrvärme inte har varit särskilt stort i Bengtsfors kommun.

– Jag tycker själv att fjärrvärme är bra, men tycker att vi borde ta in oberoende experter för att titta på det hela, sa Bertilsson som yrkade på återremiss.

Bra för miljön

Carl Kullgren (FP) tyckte inte att beslutet hade hastats fram.

– Fjärrvärmefrågan är rimligt belyst och historien visar att vi inte brukar veta så mycket mer om saker och ting om vi väntar något år. Fjärrvärmen är ekonomisk försvarbar och miljövänligt gångbar med spillvärmen från Munksjö Paper. Ska vi lägga ner vatten- och avloppsledning så är det en bra lösning att göra det när vi nu väljer att gräva för fjärrvärme samtidigt, sa Carl Kullgren.

Jan-Olof Ternstedt (V) och Anna-Greta Strömberg (KD) höll varsitt kortare anförande som gick ut på att även de tyckte också att kommunen borde få mer fakta på bordet innan man fattade ett beslut.

Båda yrkade på återrremiss.

Ökat intresse

Christina Lundqvist (S) är ordförande för kommunstyrelsens tekniska utskott. Hon talade för en satsning och betonade vikten av att kommunen nu genomförde projektet.

– Jag håller med om att det var trögt med fjärrvärmeintresset i starten, men nu är det nästan någon varje dag som hör av sig och vill ansluta sig till nätet. Det är bra för miljön och långsiktigt för ekonomin med den här fjärrvärmesatsningen, sa Christina Lundqvist.

Centerpartisterna Per Jonsson och Jerker Johansson ställde upp på detta och ansåg att satsningen var en ”win-win-situation” för kommunen och Munksjö Paper.

– Det här är en viktig satsning som långsiktigt kommer att bli lönsam för oss. När vi ändå lägger fjärrvärme är det lika bra att vi lägger vatten- och avlopp också, sa Per Jonsson.

Stig Bertilsson begärde votering. Omröstningen slutade 21–7 till den politiska majoritetens favör.

M, V, KD och SD reserverade sig mot beslutet.