2015-06-30 06:00

2015-06-30 06:00

Carling: "Det här låter inte bra"

DALS-ED: Kommunalråden svarar

Dalslandskommunerna har misslyckats i frågan om heltidsanställningar. Dalslänningen frågade kommunalråden i Dals-Ed och Bengtsfors varför.

Kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed, Martin Carling (C), meddelar att man från politikens sida har gett tjänstemännen i uppdrag att undersöka frågan närmare.

Varför är det viktigt med fler heltider?

– Det handlar om rätten till tjänstgöringsgrad som är viktig för våra anställda.

Varför har inget hänt då?

– Det är svårt att peka på. Det handlar i viss mån om ekonomi eftersom det blir dyrare med fler heltidstjänster. Men andra kommuner har lyckats med det här och vi får titta på hur de har gjort.

Bara fyra av 29 anställda inom hemtjänsten i Dals-Ed har heltider. Vad säger du om det?

– Det låter inte bra och det här är en av de frågor som vi kommer att behöva titta mer på efter semestrarna. En sak är i alla fall klar och det är att det inte bara räcker med att sätta upp politiska mål. Vi måste också ha tjänstemän som levererar.

Har ni inte haft det?

– I det här fallet så har det inte alltid varit så.

Carlings kommunalrådskollega i Bengtsfors, Per Eriksson (S) har drivit frågan om rätten till heltider. Senast i valrörelsen. Men resultatet låter vänta på sig.

– Vårt projekt om önskad sysselsättningsgrad har inte visat sig vara rätt tillvägagångssätt. Därför tar vi nu ett omtag. En arbetsgrupp och styrgrupp är tillsatt för att arbeta med detta.

Hur viktigt är det här egentligen för er?

– Det här är en fråga som står högt upp på dagordningen. Såväl ur ett jämställdhetsperspektiv som att det är viktigt att vara en arbetsgivare som kan erbjuda bra arbetsvillkor. Men jag är övertygad om att regeringen behöver skjuta till medel till kommunerna om vi ska lyckas, säger Per Eriksson.

Kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed, Martin Carling (C), meddelar att man från politikens sida har gett tjänstemännen i uppdrag att undersöka frågan närmare.

Varför är det viktigt med fler heltider?

– Det handlar om rätten till tjänstgöringsgrad som är viktig för våra anställda.

Varför har inget hänt då?

– Det är svårt att peka på. Det handlar i viss mån om ekonomi eftersom det blir dyrare med fler heltidstjänster. Men andra kommuner har lyckats med det här och vi får titta på hur de har gjort.

Bara fyra av 29 anställda inom hemtjänsten i Dals-Ed har heltider. Vad säger du om det?

– Det låter inte bra och det här är en av de frågor som vi kommer att behöva titta mer på efter semestrarna. En sak är i alla fall klar och det är att det inte bara räcker med att sätta upp politiska mål. Vi måste också ha tjänstemän som levererar.

Har ni inte haft det?

– I det här fallet så har det inte alltid varit så.

Carlings kommunalrådskollega i Bengtsfors, Per Eriksson (S) har drivit frågan om rätten till heltider. Senast i valrörelsen. Men resultatet låter vänta på sig.

– Vårt projekt om önskad sysselsättningsgrad har inte visat sig vara rätt tillvägagångssätt. Därför tar vi nu ett omtag. En arbetsgrupp och styrgrupp är tillsatt för att arbeta med detta.

Hur viktigt är det här egentligen för er?

– Det här är en fråga som står högt upp på dagordningen. Såväl ur ett jämställdhetsperspektiv som att det är viktigt att vara en arbetsgivare som kan erbjuda bra arbetsvillkor. Men jag är övertygad om att regeringen behöver skjuta till medel till kommunerna om vi ska lyckas, säger Per Eriksson.