2015-06-26 06:00

2015-06-26 06:00

Skolverket nekar processutbildning

BENGTSFORS: Besvikelse hos Strömkullegymnasiet och Munksjö Paper

Det blir ingen industriteknisk processutbildning på Strömkullegymnasiet i Bengtsfors.
Skolverket säger nej.
Men skolan ger inte upp hoppet, utan kommer att försöka igen.

De lokala industriföretagen Munksjö Paper och Rexcell står inför stora pensionsavgångar.

För att kunna skapa förutsättningar för ny personal som kan svara upp mot de moderna krav som ställs inom industrin tyckte företagen att det kunde vara intressant med en utbildning på Strömkullegymnasiet.

Tråkigt besked

Men Skolverket säger nej.

Den sökta industritekniska processutbildningen uppfyller inte examensvillkoren inom naturvetenskapliga programmet där utbildningen skulle läggas.

Skolverket menar att processutbildningen skulle strida mot kraven på det naturvetenskapliga programmet som ett program med högskolestudier inom ett brett naturvetenskapligt område.

– Jag förstår Skolverkets synpunkter och har respekt för deras beslut, men det förstås tråkigt, säger Strömkullegymnasiets rektor Ingela Engström.

Men hon berättar att skolan inte kommer att ge sig med detta.

– Vi diskuterar nu i stället att göra en ny ansökan och lägga den här utbildningen under industriprogrammet och ta in kemi- och processundervisning där.

Tidigast hösten 2016 kan det bli aktuellt med en sådan utbildning.

Hade varit en god grund

Helen Öder, som är personalchef på Munksjö Paper i Billingsfors, är besviken över Skolverkets besked.

– Det är jättetråkigt. Vi tycker att det här var en bra idé med en utbildning på orten. Det hade varit ypperligt att lägga den här utbildningen under det naturvetenskapliga programmet så att eleverna också fick med sig kemikunskaper. Då hade eleverna kunnat få en god grund att stå när de vill söka sig till vårt laboratorium och vår utvecklingsavdelning, säger Helen Öder.

– Industriprogrammet vänder sig, i sin originalförpackning, mer mot underhåll och där har vi inte så stora problem med att få utbildad personal.

– Strömkullegymnasiet har i dag utbildningar mot hotell- och restaurangnäringen, men här finns också två stora arbetsgivare inom industrisidan som står inför omfattande pensionsavgångar. Det är viktigt för orten att de som bor här ska kunna få jobb. I dag flyttar ju många ut, menar Öder.

Hon upplever att intresset för att få jobb på Munksjö Paper är stort.

– Vi har mellan tre och åtta personer varje vecka som frågar. Bara i går fick jag in tre ansökningar.

– Vi kommer därför att behöva kompetent personal, framför allt inom processteknik, säger Helen Öder.

De lokala industriföretagen Munksjö Paper och Rexcell står inför stora pensionsavgångar.

För att kunna skapa förutsättningar för ny personal som kan svara upp mot de moderna krav som ställs inom industrin tyckte företagen att det kunde vara intressant med en utbildning på Strömkullegymnasiet.

Tråkigt besked

Men Skolverket säger nej.

Den sökta industritekniska processutbildningen uppfyller inte examensvillkoren inom naturvetenskapliga programmet där utbildningen skulle läggas.

Skolverket menar att processutbildningen skulle strida mot kraven på det naturvetenskapliga programmet som ett program med högskolestudier inom ett brett naturvetenskapligt område.

– Jag förstår Skolverkets synpunkter och har respekt för deras beslut, men det förstås tråkigt, säger Strömkullegymnasiets rektor Ingela Engström.

Men hon berättar att skolan inte kommer att ge sig med detta.

– Vi diskuterar nu i stället att göra en ny ansökan och lägga den här utbildningen under industriprogrammet och ta in kemi- och processundervisning där.

Tidigast hösten 2016 kan det bli aktuellt med en sådan utbildning.

Hade varit en god grund

Helen Öder, som är personalchef på Munksjö Paper i Billingsfors, är besviken över Skolverkets besked.

– Det är jättetråkigt. Vi tycker att det här var en bra idé med en utbildning på orten. Det hade varit ypperligt att lägga den här utbildningen under det naturvetenskapliga programmet så att eleverna också fick med sig kemikunskaper. Då hade eleverna kunnat få en god grund att stå när de vill söka sig till vårt laboratorium och vår utvecklingsavdelning, säger Helen Öder.

– Industriprogrammet vänder sig, i sin originalförpackning, mer mot underhåll och där har vi inte så stora problem med att få utbildad personal.

– Strömkullegymnasiet har i dag utbildningar mot hotell- och restaurangnäringen, men här finns också två stora arbetsgivare inom industrisidan som står inför omfattande pensionsavgångar. Det är viktigt för orten att de som bor här ska kunna få jobb. I dag flyttar ju många ut, menar Öder.

Hon upplever att intresset för att få jobb på Munksjö Paper är stort.

– Vi har mellan tre och åtta personer varje vecka som frågar. Bara i går fick jag in tre ansökningar.

– Vi kommer därför att behöva kompetent personal, framför allt inom processteknik, säger Helen Öder.