2015-06-26 12:00

2015-06-26 12:00

Kritik om barn och unga

FÄRGELANDA: Inte första gången det brister

Färgelanda kommun har placerat barn familjehem som inte utretts av socialtjänsten. Myndighetsnämnden kritiseras därför av Inspektionen för vård och omsorg för brister i handläggningen av barn och unga.

Det var i november 2014 som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde en föranmäld tillsyn av myndighetsnämndens arbete med barn och unga placerade utanför det egna hemmet.

IVO tog bland annat del av en lista av barn och unga som placerats i familjehem och intervjuade tillförordnad chef för individ- och familjeomsorgen, samt en socialsekreterare.

Vid tillsynen granskades fyra ärenden och flera brister upptäcktes.

Bland annat kritiseras kommunen för att socialtjänsten vid ett tillfälle begärt handräckning av polis när en ensamkommande asylsökande kille i 15-årsåldern hade avvikit från det kommunala HVB-boendet för ensamkommande barn. Ett agerande som inte stöds av lagen. Barnets inställning till placeringen ska inte heller ha efterfrågats.

Kräver åtgärder

Ett annat exempel som tas upp är ett barn i förskoleåldern som ska ha placerats i ett familjehem som inte hade utretts av socialtjänsten. En utredning hade påbörjats, där det bland annat framgick att en familjehemsförälder förekommer i Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

IVO anser att myndighetsnämndens arbete därför brister på flera punkter. De rör främst utredningar av tänkta familjehem, uppföljning av insatser, dokumentation av samtal med barn och av barns åsikter, rättssäkerhetsaspekter vid handläggning och personalens behörighet.

IVO uppger att nämnden har arbetat med att komma till rätta med vissa brister, men trots det tycker IVO att det krävs ytterligare åtgärder. Färgelanda kommun ska redovisa vidtagna åtgärder senast den 30 september 2015.

Dalslänningen har sökt tillförordnad individ- och familjeomsorgschef för en kommentar, men hon befinner sig på semester. I IVO:s tillsynsrapport säger hon dock att ”det har varit en hög personalomsättning den senaste tiden, men det finns nu en plan för hur man ska åstadkomma en stabilitet i personalgruppen”. Hon uppger också att det funnits svårigheter med att rekrytera personal med rätt utbildning.

Myndighetsnämndens ordförande Lilian Borg Hansen uppger att hon inte har möjlighet att kommentera kritiken i nuläget.

– Jag vill sätta mig mer in i ärendet först, säger hon till Dalslänningen.

Tidigare problem

Det är inte första gången liknande brister har upptäckts inom verksamheten. 2013 Lex Sarah-anmälde kommunen sig själva för att ha placerat barn i familjehem som inte var utredda.

Redan då var konsulter inne i individ- och familjeomsorgen för att göra en genomlysning av verksamheten, vilket det fortfarande är.

Det var i november 2014 som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde en föranmäld tillsyn av myndighetsnämndens arbete med barn och unga placerade utanför det egna hemmet.

IVO tog bland annat del av en lista av barn och unga som placerats i familjehem och intervjuade tillförordnad chef för individ- och familjeomsorgen, samt en socialsekreterare.

Vid tillsynen granskades fyra ärenden och flera brister upptäcktes.

Bland annat kritiseras kommunen för att socialtjänsten vid ett tillfälle begärt handräckning av polis när en ensamkommande asylsökande kille i 15-årsåldern hade avvikit från det kommunala HVB-boendet för ensamkommande barn. Ett agerande som inte stöds av lagen. Barnets inställning till placeringen ska inte heller ha efterfrågats.

Kräver åtgärder

Ett annat exempel som tas upp är ett barn i förskoleåldern som ska ha placerats i ett familjehem som inte hade utretts av socialtjänsten. En utredning hade påbörjats, där det bland annat framgick att en familjehemsförälder förekommer i Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

IVO anser att myndighetsnämndens arbete därför brister på flera punkter. De rör främst utredningar av tänkta familjehem, uppföljning av insatser, dokumentation av samtal med barn och av barns åsikter, rättssäkerhetsaspekter vid handläggning och personalens behörighet.

IVO uppger att nämnden har arbetat med att komma till rätta med vissa brister, men trots det tycker IVO att det krävs ytterligare åtgärder. Färgelanda kommun ska redovisa vidtagna åtgärder senast den 30 september 2015.

Dalslänningen har sökt tillförordnad individ- och familjeomsorgschef för en kommentar, men hon befinner sig på semester. I IVO:s tillsynsrapport säger hon dock att ”det har varit en hög personalomsättning den senaste tiden, men det finns nu en plan för hur man ska åstadkomma en stabilitet i personalgruppen”. Hon uppger också att det funnits svårigheter med att rekrytera personal med rätt utbildning.

Myndighetsnämndens ordförande Lilian Borg Hansen uppger att hon inte har möjlighet att kommentera kritiken i nuläget.

– Jag vill sätta mig mer in i ärendet först, säger hon till Dalslänningen.

Tidigare problem

Det är inte första gången liknande brister har upptäckts inom verksamheten. 2013 Lex Sarah-anmälde kommunen sig själva för att ha placerat barn i familjehem som inte var utredda.

Redan då var konsulter inne i individ- och familjeomsorgen för att göra en genomlysning av verksamheten, vilket det fortfarande är.

Familjehem

Ett familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn som av olika anledningar inte kan befinna sig i sitt eget hem. Familjehem regleras under Socialtjänstlagen.

Källa: