2015-06-24 15:00

2015-06-24 15:03

Valbohem får lov att riva

FÄRGELANDA: "Om det ska byggas något i Färgelanda tätort är det här man vill bo"

Rivs. Efter flera försök får nu Valbohem grönt ljus.

Myndighetsnämnden har godkänt bostadsbolagets ansökan om rivning av Sågverksvägen 6 i Färgelanda tätort.

Det var i förra veckan som myndighetsnämnden återigen hade en rivningsansökan att ta ställning till gällande fastigheten Sågverksvägen 6.

Det var då andra gången som det kommunala bostadsföretaget Valbohem AB ansökte om att få riva fastigheten. Denna gång gick det vägen. Från att tidigare ha nekat rivningslov godkände nu myndighetsnämnden ansökan.

– Vi var en majoritet som tyckte att det skulle rivas. Huset ser ju inte bra ut, det är ju inte vackert, och frågan är vem som ska ta tag i det om det står kvar. Nu måste vi se till att nybyggnationen kommer att smälta in i miljön, säger Lilian Borg Hansen (S), ordförande i myndighetsnämnden.

Kulturhistoriskt värde

Det var för två år sedan som Valbohem köpte fastigheterna Sågverksvägen 6 och den i folkmun kallad Röva.

Rivningslov beviljades, Röva revs i början av året, men myndighetsnämnden drog tillbaka rivningslovet för Sågverkvägen 6 efter att det visade sig att beslutet hade fattats på fel grunder. Dessutom uppstod en debatt om fastigheternas kulturhistoriska värde. Västarvet, förvaltningen för natur- och kulturarv, har avstyrkt rivning, bland annat för att byggnaderna tillhör Färgelanda samhälles äldsta bebyggelse som har ett kulturhistoriskt värde.

Centerpartiet och Moderaterna röstade för att bevara fastigheten och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Annan konstellation

I våras lämnade Valbohem in en ny ansökan om rivningslov. Efter det kommunala valet i september var konstellationen i myndighetsnämnden nu en annan och ansökan godkändes. Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Valbohems vd, Leif Eriksson, är nöjd.

– Om det ska byggas något i Färgelanda tätort är det just här som man vill bo. Det byggs i våra grannkommuner och Färgelanda kommun måste hänga på, annars riskerar vi att förlora invånare, säger han.

Han vill dock inte fira riktigt ännu.

– Protokollet är inte justerat än. Men jag känner att vi har opinionen med oss, säger han.

Är redo

Om beslutet går igenom står bostadsbolaget redo.

– Rivningen är redan upphandlad och kommunen jobbar just nu med en översyn av detaljplanen så att vi vet hur vi kan bygga. Styrelsen är inne på att förbereda för byggnation, säger Leif Eriksson.

Protokollet ska justeras på fredag. Efter att beslutet har kungjorts, vilket det planeras göras i nästa vecka, finns det möjlighet att överklaga beslutet under tre veckors tid.

Det var i förra veckan som myndighetsnämnden återigen hade en rivningsansökan att ta ställning till gällande fastigheten Sågverksvägen 6.

Det var då andra gången som det kommunala bostadsföretaget Valbohem AB ansökte om att få riva fastigheten. Denna gång gick det vägen. Från att tidigare ha nekat rivningslov godkände nu myndighetsnämnden ansökan.

– Vi var en majoritet som tyckte att det skulle rivas. Huset ser ju inte bra ut, det är ju inte vackert, och frågan är vem som ska ta tag i det om det står kvar. Nu måste vi se till att nybyggnationen kommer att smälta in i miljön, säger Lilian Borg Hansen (S), ordförande i myndighetsnämnden.

Kulturhistoriskt värde

Det var för två år sedan som Valbohem köpte fastigheterna Sågverksvägen 6 och den i folkmun kallad Röva.

Rivningslov beviljades, Röva revs i början av året, men myndighetsnämnden drog tillbaka rivningslovet för Sågverkvägen 6 efter att det visade sig att beslutet hade fattats på fel grunder. Dessutom uppstod en debatt om fastigheternas kulturhistoriska värde. Västarvet, förvaltningen för natur- och kulturarv, har avstyrkt rivning, bland annat för att byggnaderna tillhör Färgelanda samhälles äldsta bebyggelse som har ett kulturhistoriskt värde.

Centerpartiet och Moderaterna röstade för att bevara fastigheten och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Annan konstellation

I våras lämnade Valbohem in en ny ansökan om rivningslov. Efter det kommunala valet i september var konstellationen i myndighetsnämnden nu en annan och ansökan godkändes. Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Valbohems vd, Leif Eriksson, är nöjd.

– Om det ska byggas något i Färgelanda tätort är det just här som man vill bo. Det byggs i våra grannkommuner och Färgelanda kommun måste hänga på, annars riskerar vi att förlora invånare, säger han.

Han vill dock inte fira riktigt ännu.

– Protokollet är inte justerat än. Men jag känner att vi har opinionen med oss, säger han.

Är redo

Om beslutet går igenom står bostadsbolaget redo.

– Rivningen är redan upphandlad och kommunen jobbar just nu med en översyn av detaljplanen så att vi vet hur vi kan bygga. Styrelsen är inne på att förbereda för byggnation, säger Leif Eriksson.

Protokollet ska justeras på fredag. Efter att beslutet har kungjorts, vilket det planeras göras i nästa vecka, finns det möjlighet att överklaga beslutet under tre veckors tid.

Bakgrund:

Sågverksvägen 6 byggdes i början av 1900-talet. Den har i många år används som affärslokal, i början som lanthandel. På senare år har det bland annat varit en mattaffär och second-hand butik i lokalerna. Fastigheten ingår i kommunens kulturmiljöprogram.

Källa: