2015-06-23 15:00

2015-06-24 19:27

Edshus revs utan lov

DALS-ED: 33 108 kronor i böter

Kommunala Edshus AB sökte bygglov för nybyggnad av 345 kvadratmeter förråd – men de missade att söka rivningslov för de gamla förråden.
Den missen kostar dem 33 108 kronor i böter.

I mars i år beviljades Edshus bygglov för en ny förrådsbyggnad om 345 kvadratmeter på Timmertjärnsområdet i Ed. När plan- och byggnadsnämnden en månad senare gjorde ett tillsynsbesök på platsen kunde man något förvånat konstatera att ingen nybyggnation hade påbörjats – men däremot hade det gamla förrådet rivits. En åtgärd som bostadsbolaget inte ens hade sökt, än mindre beviljats, lov för.

Inte se mellan fingrarna

– Eftersom rivningsåtgärder är lovpliktiga enligt plan- och bygglagen så har vi från nämndens sida inget annat val än att ta ut en sanktionsavgift från Edshus, säger nämndordförande Ingvar Johannesson (C).

– Vi kan ju inte se mellan fingrarna bara för att det är det kommunala bostadsbolaget det handlar om, fortsätter han.

Kände inte till

Plan- och byggnadsnämnden gav Edshus och byggherren möjlighet att förklara sig innan de fattade beslut i ärendet. Förklaringen som gavs var att den anlitade entreprenören inte kände till att rivningslov saknades.

– Vi är beställare och ytterst ansvariga, det är inte mycket att säga. Vi behöver helt enkelt se till att vi har en bättre dialog med, och kontroll av, de entreprenörer vi anlitar, säger Edshus vd, Roland Kindslätt.

Misstaget kommer att kosta Edshus 33 108 kronor.

– Det är bara för oss att betala, konstaterar Kindslätt och tillägger:

– Nu hoppas vi att det blir bra förråd på Timmertjärn.

I mars i år beviljades Edshus bygglov för en ny förrådsbyggnad om 345 kvadratmeter på Timmertjärnsområdet i Ed. När plan- och byggnadsnämnden en månad senare gjorde ett tillsynsbesök på platsen kunde man något förvånat konstatera att ingen nybyggnation hade påbörjats – men däremot hade det gamla förrådet rivits. En åtgärd som bostadsbolaget inte ens hade sökt, än mindre beviljats, lov för.

Inte se mellan fingrarna

– Eftersom rivningsåtgärder är lovpliktiga enligt plan- och bygglagen så har vi från nämndens sida inget annat val än att ta ut en sanktionsavgift från Edshus, säger nämndordförande Ingvar Johannesson (C).

– Vi kan ju inte se mellan fingrarna bara för att det är det kommunala bostadsbolaget det handlar om, fortsätter han.

Kände inte till

Plan- och byggnadsnämnden gav Edshus och byggherren möjlighet att förklara sig innan de fattade beslut i ärendet. Förklaringen som gavs var att den anlitade entreprenören inte kände till att rivningslov saknades.

– Vi är beställare och ytterst ansvariga, det är inte mycket att säga. Vi behöver helt enkelt se till att vi har en bättre dialog med, och kontroll av, de entreprenörer vi anlitar, säger Edshus vd, Roland Kindslätt.

Misstaget kommer att kosta Edshus 33 108 kronor.

– Det är bara för oss att betala, konstaterar Kindslätt och tillägger:

– Nu hoppas vi att det blir bra förråd på Timmertjärn.