2015-06-16 06:00

2015-06-16 06:00

Permanent rismottagning på Nolängen

BENGTSFORS

Det ska bli lättare att ta hand om kommunens risavfall på Nolängens återvinningscentral.

I dag tas risavfallet emot manuellt av personal. För att mottagningen ska kunna ske med hjälp av maskin krävs en hårdgjord yta (asfalt) och en stödmur att lyfta emot.

För att åstadkomma detta krävs även att en mindre svacka fylls ut eftersom området är kuperat.

Detta kommer att kosta omkring 600 000 kronor, vilket kommunstyrelsen nu föreslår fullmäktige att tillföra i årets budget.

Genom att rishanteringen på Nolängen nu blir permanent ska hanteringen bli både lättare och mer tillförlitlig. Arbetsmiljön blir också bättre för personalen.

I dag tas risavfallet emot manuellt av personal. För att mottagningen ska kunna ske med hjälp av maskin krävs en hårdgjord yta (asfalt) och en stödmur att lyfta emot.

För att åstadkomma detta krävs även att en mindre svacka fylls ut eftersom området är kuperat.

Detta kommer att kosta omkring 600 000 kronor, vilket kommunstyrelsen nu föreslår fullmäktige att tillföra i årets budget.

Genom att rishanteringen på Nolängen nu blir permanent ska hanteringen bli både lättare och mer tillförlitlig. Arbetsmiljön blir också bättre för personalen.