2015-06-15 15:00

2015-06-15 15:00

Ökat råvarupris blev dödsstöten

NÖSSEMARK: Konkurrensen om timret drev upp priserna – Nössemarkssågen får ta smällen

Företagsledningen, facket och de anställda är eniga; grundproblemet för Nössemarkssågen är det ökade råvarupriset.
Nils-Arne Svensson, kvalitetsansvarig på sågen, hoppas på att klent timmer kan ge en ny framtid.

– Vi vet inte mer nu än i förra veckan. Nedläggningsplanerna fortskrider och det är MBL-förhandlingar på onsdag, säger Nils-Arne Svensson, som ändå har hopp om en fortsättning.

– Det finns gott om klentimmer, alltså mindre stockar av barrträd, som inte kräver lika stor kapacitet, i området. Om någon går in och tar över produktionen skulle vi kunna fortsätta att såga klentimmer med nuvarande utrustning, utan några stora investeringar på kortare sikt, säger Svensson.

För att fortsätta att såga vanligt timmer krävs nämligen att den sista investeringsetappen genomförs; byte av den stora såglinjen. En kostnad på cirka 80 miljoner kronor.

– Jag var med och arbetade fram den generalplan som gällt sedan 2008. I den ingick enorma investeringar som i slutändan skulle leda till en kapacitetsökning från 90 000 till 150 000 kubikmeter per år. Investeringarna drog i gång, men när det kom till såglinjen tog det stopp, säger Svensson.

Anser du att investeringarna gjorts i fel ordning?

– Egentligen inte. Vi hade inte kunnat såga 150 000 kubik om vi inte hade haft torkkapacitet. Det har vi nu genom nya torkar och ny panna. Det stora problemet är att ökad konkurrens drivit upp timmerpriserna.

Erik Sjölund, platschef på sågverket, håller med.

– Besluten 2008 var kloka utifrån de förutsättningar som gällde då. Den ökade konkurrensen däremot bara växer. Nössemarkssågen har redan det högsta priset på råvara av alla Moelvens sågverk i både Sverige och Norge, och jag kan inte se något som skulle förändra den situationen. Det känns hopplöst, säger han.

Även GS-fackets lokalordförande, Karl-Erik Andersson, har samma bild.

– Råvarupriset är grunddilemmat, och det kan vi inte påverka. De investeringar som gjorts har förberett för en ny såglinje, men som det ser ut nu skulle inte en sådan investering bära sig.

På onsdag ska Andersson MBL-förhandla nedläggningsförslaget.

– Det känns tungt, men man hoppas ju ännu på någon liten räddande ängel i form av en ny ägare.

– Vi vet inte mer nu än i förra veckan. Nedläggningsplanerna fortskrider och det är MBL-förhandlingar på onsdag, säger Nils-Arne Svensson, som ändå har hopp om en fortsättning.

– Det finns gott om klentimmer, alltså mindre stockar av barrträd, som inte kräver lika stor kapacitet, i området. Om någon går in och tar över produktionen skulle vi kunna fortsätta att såga klentimmer med nuvarande utrustning, utan några stora investeringar på kortare sikt, säger Svensson.

För att fortsätta att såga vanligt timmer krävs nämligen att den sista investeringsetappen genomförs; byte av den stora såglinjen. En kostnad på cirka 80 miljoner kronor.

– Jag var med och arbetade fram den generalplan som gällt sedan 2008. I den ingick enorma investeringar som i slutändan skulle leda till en kapacitetsökning från 90 000 till 150 000 kubikmeter per år. Investeringarna drog i gång, men när det kom till såglinjen tog det stopp, säger Svensson.

Anser du att investeringarna gjorts i fel ordning?

– Egentligen inte. Vi hade inte kunnat såga 150 000 kubik om vi inte hade haft torkkapacitet. Det har vi nu genom nya torkar och ny panna. Det stora problemet är att ökad konkurrens drivit upp timmerpriserna.

Erik Sjölund, platschef på sågverket, håller med.

– Besluten 2008 var kloka utifrån de förutsättningar som gällde då. Den ökade konkurrensen däremot bara växer. Nössemarkssågen har redan det högsta priset på råvara av alla Moelvens sågverk i både Sverige och Norge, och jag kan inte se något som skulle förändra den situationen. Det känns hopplöst, säger han.

Även GS-fackets lokalordförande, Karl-Erik Andersson, har samma bild.

– Råvarupriset är grunddilemmat, och det kan vi inte påverka. De investeringar som gjorts har förberett för en ny såglinje, men som det ser ut nu skulle inte en sådan investering bära sig.

På onsdag ska Andersson MBL-förhandla nedläggningsförslaget.

– Det känns tungt, men man hoppas ju ännu på någon liten räddande ängel i form av en ny ägare.