2015-06-12 06:00

2015-06-12 09:02

Soptipp ska rustas upp

BENGTSFORS: Kommunen satsar 2,2 miljoner kronor

Bengtsfors kommun gör en storsatsning på att rusta upp den gamla soptippen vid Karls Gärde. 2,2 miljoner kronor läggs på ett arbetet.

Den gamla tippen vid Karls Gärde lades ner på 1970-talet. På området tippades både industriavfall och hushållsavfall. På området ska det även ha funnits en bilskrot, latrinbassäng där det tömts oljeslam och en byggnad där man har tvättat kärl.

Området har flera gånger undersökts för att se vilka föroreningar som finns där.

Med stöd av dessa utredningar föreslår nu Bengtsfors kommunstyrelse fullmäktige en utökning av investeringsbudgeten med 2,2 miljoner kronor.

– Vi beräknar att vi kan hantera det här inom befintlig budget, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Pengarna ska användas till att iordningsställa tippområdet med ett tätskikt, att anlägga diken och en uppsamlingsdamm för tillrinnande diken.

I dammen kommer det också att behövas filterrening av vattnet innan det når Stenebyälven.

Den gamla tippen vid Karls Gärde lades ner på 1970-talet. På området tippades både industriavfall och hushållsavfall. På området ska det även ha funnits en bilskrot, latrinbassäng där det tömts oljeslam och en byggnad där man har tvättat kärl.

Området har flera gånger undersökts för att se vilka föroreningar som finns där.

Med stöd av dessa utredningar föreslår nu Bengtsfors kommunstyrelse fullmäktige en utökning av investeringsbudgeten med 2,2 miljoner kronor.

– Vi beräknar att vi kan hantera det här inom befintlig budget, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Pengarna ska användas till att iordningsställa tippområdet med ett tätskikt, att anlägga diken och en uppsamlingsdamm för tillrinnande diken.

I dammen kommer det också att behövas filterrening av vattnet innan det når Stenebyälven.