2015-06-12 11:38

2015-06-12 11:38

Lämnar plats åt hus

BENGTSFORS: Återvinningsstation försvinner när fyravåningshus byggs

Återvinningsstationen vid Kunghällsplan i Bengtsfors plockas bort för att göra plats åt ett fyravåningshus.

Tanken var först att återvinningsstationen skulle flyttas till Muggedalsplatsen, men efter protester från de boende blir det inte så.

Flera av de boende har i stället föreslagit Långevi som en alternativ placering, men kommunen anser inte att det är en tillräckligt central plats. Vidare menar kommunen att en återvinningsstation inte skulle få plats om planerna om en multisportanläggning förverkligas.

– Vi är medvetna om att detta beslut är en risktagning. Men det är sämre att få till en halvdan lösning. Vi har svårt att hitta en alternativ central placering och får nu invänta och se vad allmänheten tycker, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

I höst kommer Bengtsfors att börja bygga ett fyravåningshus med 16 hyreslägenheter vid Kunghällsplan.

Inför detta projekt kommer återvinningsstationen alltså att försvinna.

Bengtsfors kommun hänvisar därefter allmänheten till återvinningsstationerna på Majbergsdal och Sidan Södra.

Tanken var först att återvinningsstationen skulle flyttas till Muggedalsplatsen, men efter protester från de boende blir det inte så.

Flera av de boende har i stället föreslagit Långevi som en alternativ placering, men kommunen anser inte att det är en tillräckligt central plats. Vidare menar kommunen att en återvinningsstation inte skulle få plats om planerna om en multisportanläggning förverkligas.

– Vi är medvetna om att detta beslut är en risktagning. Men det är sämre att få till en halvdan lösning. Vi har svårt att hitta en alternativ central placering och får nu invänta och se vad allmänheten tycker, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

I höst kommer Bengtsfors att börja bygga ett fyravåningshus med 16 hyreslägenheter vid Kunghällsplan.

Inför detta projekt kommer återvinningsstationen alltså att försvinna.

Bengtsfors kommun hänvisar därefter allmänheten till återvinningsstationerna på Majbergsdal och Sidan Södra.