2015-06-09 06:00

2015-06-09 06:00

Ansöker om lov att riva

FÄRGELANDA: Valbohem gör ett nytt försök att riva Sågverksvägen 6

Valbohem gör nu ett nytt försök att riva Sågverksvägen 6. Det kommunala bostadsbolaget har lämnat in en ny ansökan.

För andra gången ansöker det kommunala bostadsbolaget Valbohem om lov att riva Sågverksvägen 6. Ansökan är under handläggning av plan- och byggkontoret.

– Planen är att beslut i frågan ska fattas på myndighetsnämndens nästa sammanträde den 18 juni, säger bygglovsingenjör Camilla Johansson.

Grannar har underrättats och än så länge har inga invändningar mot rivningen kommit in. Berörda har möjlighet att yttra sig fram till och med 12 juni.

Västarvet har också fått möjlighet att säga sitt i frågan. De väljer att hänvisa till ett tidigare yttrande då de tydligt avstyrker rivning, bland annat för att byggnaderna tillhör Färgelanda samhälles äldsta bebyggelse som har ett kulturhistoriskt värde.

Det är alltså andra gången som Valbohem ansöker om rivningslov på fastigheten. För två år sedan köpte bolaget fastigheten med planen att bygga nytt.

Rivningslovet beviljades, men det framkom sedan att beslutet hade fattats på felaktiga grunder och rivningslovet stoppades. Dels på grund av det felaktiga beslutet, dels på grund av fastighetens kulturhistoriska värde.

För andra gången ansöker det kommunala bostadsbolaget Valbohem om lov att riva Sågverksvägen 6. Ansökan är under handläggning av plan- och byggkontoret.

– Planen är att beslut i frågan ska fattas på myndighetsnämndens nästa sammanträde den 18 juni, säger bygglovsingenjör Camilla Johansson.

Grannar har underrättats och än så länge har inga invändningar mot rivningen kommit in. Berörda har möjlighet att yttra sig fram till och med 12 juni.

Västarvet har också fått möjlighet att säga sitt i frågan. De väljer att hänvisa till ett tidigare yttrande då de tydligt avstyrker rivning, bland annat för att byggnaderna tillhör Färgelanda samhälles äldsta bebyggelse som har ett kulturhistoriskt värde.

Det är alltså andra gången som Valbohem ansöker om rivningslov på fastigheten. För två år sedan köpte bolaget fastigheten med planen att bygga nytt.

Rivningslovet beviljades, men det framkom sedan att beslutet hade fattats på felaktiga grunder och rivningslovet stoppades. Dels på grund av det felaktiga beslutet, dels på grund av fastighetens kulturhistoriska värde.