2015-06-08 16:24

2015-06-25 15:29

Raggen går

BENGTSFORS

Mycket folk i rörelse vid Folkparken Valhall i Bengtsfors. Nästan som förr tyckte en del besökare.