2015-06-05 06:00

2015-06-05 12:15

Fortsatt pålaga för misskött hus

DALS LÅNGED: Ett år av vitesförelägganden

Det är nu snart ett år sedan som fastighetsägaren av ett ovårdat hus i Dals Långed först belades med vite.

Mannen har inte levt upp till tidigare ställda krav från myndighetsnämnden som även har fått mark- och myndighetsdomstolen att agera.

Löpande böter på 3 000 kronor i månaden har utdömts sedan juni månad ifjol, utan att fastighetsägaren har betalat.

Oklart läge

Vad som händer om han inte gör det har för närvarande myndighetsnämndens ordförande, Sten-Åke Jansson (S), inget svar på.

– Vi har varit i kontakt med Boverket som håller på att titta på vilka möjligheter som finns. Men det finns inga direktiv till kommunerna. Det känns inte bra att det läggs månad på månad, säger Sten-Åke Jansson.

Unikt ärende

– Det är tråkigt att det inte går att få till en lösning på det här. Vi har fler ärenden på gång där det kommer att bli vitesförelägganden, men det här är unikt på det sättet att det har dragit ut så mycket på tiden, fortsätter han.

Mannen har inte levt upp till tidigare ställda krav från myndighetsnämnden som även har fått mark- och myndighetsdomstolen att agera.

Löpande böter på 3 000 kronor i månaden har utdömts sedan juni månad ifjol, utan att fastighetsägaren har betalat.

Oklart läge

Vad som händer om han inte gör det har för närvarande myndighetsnämndens ordförande, Sten-Åke Jansson (S), inget svar på.

– Vi har varit i kontakt med Boverket som håller på att titta på vilka möjligheter som finns. Men det finns inga direktiv till kommunerna. Det känns inte bra att det läggs månad på månad, säger Sten-Åke Jansson.

Unikt ärende

– Det är tråkigt att det inte går att få till en lösning på det här. Vi har fler ärenden på gång där det kommer att bli vitesförelägganden, men det här är unikt på det sättet att det har dragit ut så mycket på tiden, fortsätter han.