2015-05-26 06:00

2015-05-26 06:00

Lassehag blir ny kulturchef

FÄRGELANDA: Fortsätter på musikskolan

Thomas Lassehag är Färgelanda kommuns nya kulturchef. Han har sedan augusti förra året varit tillförordnad kulturchef.

Thomas Lassehag har varit anställd i Färgelanda kommun sedan år 2001 inom musikskolan.

När den tidigare kulturchefen Krystyna Skjelfoss gick i pension förra året gick han in som tillförordnad kulturchef, ett vikariat som enligt avtalet löper ut i slutet av juni.

Nu väljer han dock att fortsätta och blir nu den ordinarie kulturchefen med start den 1 juni.

– Det är en utmaning om heter duga. Kultur är en viktig del i samhället och det är en fin laganda inom kultur- och fritidssektorn.

Men det var inte självklart att söka tjänsten.

– Det innebär ju ett ökat ansvar. Jag har trivts bra på musikskolan och efter att ha vikarierat som kulturchef vet jag vilka krav som ställs. Det har varit ett personligt vägval för mig.

Pendlar

Thomas Lassehag är född och uppväxt i Lysekil, där han fortfarande bor. Innan han anställdes i Färgelanda kommun arbetade han som frilansande musiker.

– Det var en nyttig period då jag knöt många kontakter som jag har nytta av i dag, säger han.

Thomas Lassehag vill som kulturchef öka samverkan både internt och externt.

– Vi måste få hop verksamheten inom sektorn, men även samverka med exempelvis föreningar och andra. På det sättet blir det ett roligare sätt att arbeta och resultatet blir bra.

Lassehag kommer fortsättningsvis att lägga 50 procent som enhetschef på musikskolan, där han även kommer att undervisa en dag i veckan.

Thomas Lassehag har varit anställd i Färgelanda kommun sedan år 2001 inom musikskolan.

När den tidigare kulturchefen Krystyna Skjelfoss gick i pension förra året gick han in som tillförordnad kulturchef, ett vikariat som enligt avtalet löper ut i slutet av juni.

Nu väljer han dock att fortsätta och blir nu den ordinarie kulturchefen med start den 1 juni.

– Det är en utmaning om heter duga. Kultur är en viktig del i samhället och det är en fin laganda inom kultur- och fritidssektorn.

Men det var inte självklart att söka tjänsten.

– Det innebär ju ett ökat ansvar. Jag har trivts bra på musikskolan och efter att ha vikarierat som kulturchef vet jag vilka krav som ställs. Det har varit ett personligt vägval för mig.

Pendlar

Thomas Lassehag är född och uppväxt i Lysekil, där han fortfarande bor. Innan han anställdes i Färgelanda kommun arbetade han som frilansande musiker.

– Det var en nyttig period då jag knöt många kontakter som jag har nytta av i dag, säger han.

Thomas Lassehag vill som kulturchef öka samverkan både internt och externt.

– Vi måste få hop verksamheten inom sektorn, men även samverka med exempelvis föreningar och andra. På det sättet blir det ett roligare sätt att arbeta och resultatet blir bra.

Lassehag kommer fortsättningsvis att lägga 50 procent som enhetschef på musikskolan, där han även kommer att undervisa en dag i veckan.