2015-05-26 12:00

2015-05-26 12:00

"Återinstallera elljusspåret"

FÄRGELANDA: Vill ha tillbaka spåret på Högalid

Färgelanda borde också ha ett elljusspår.

Det tycker Peter Johansson (KD) och Linda Jansson (M) som i en gemsam motion föreslår att kostnaderna för att rusta upp det gamla på Högalid ska utredas.

– Det är viktigt att människor ges möjlighet året om, även sena kvällar och tidiga morgnar under den mörka årstiden, att få röra på sig i naturen. Det gynnar på många sätt både den fysiska och mentala hälsan, vilket på sikt gynnar folkhälsan på ett lättillgängligt och billigt sätt för motionären, skriver Peter Johansson och Linda Jansson i motionen.

I Färgelanda har det sedan många år tillbaka saknats ett elljusspår. Det fanns tidigare ett vid Högalid.

– Men det byggdes en ny fotbollsplan som gjorde att spåret inte kunde vara kvar. Dessutom var anläggningen gammal, sa Peter Johansson, när han talade för sin motion vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet.

Finns i Högsäter

Duon tycker att kostnaderna för att rusta upp det gamla elljusspåret vid Högalid ska utredas.

De anser också att kostnaden för en upprustning ska läggas in i nästa budget och att det blir en prioriterad åtgärd.

Färgelanda kommun äger i dag ett elljusspår i Högsäter som är fem kilometer långt.

Kommunen äger även samlingslokalen Allégården som ligger i samband elljusspåret.

Föreningarna OK Skärmen och Högsäters skidsektion driver Allégården och elljusspåret.

– Det är viktigt att människor ges möjlighet året om, även sena kvällar och tidiga morgnar under den mörka årstiden, att få röra på sig i naturen. Det gynnar på många sätt både den fysiska och mentala hälsan, vilket på sikt gynnar folkhälsan på ett lättillgängligt och billigt sätt för motionären, skriver Peter Johansson och Linda Jansson i motionen.

I Färgelanda har det sedan många år tillbaka saknats ett elljusspår. Det fanns tidigare ett vid Högalid.

– Men det byggdes en ny fotbollsplan som gjorde att spåret inte kunde vara kvar. Dessutom var anläggningen gammal, sa Peter Johansson, när han talade för sin motion vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet.

Finns i Högsäter

Duon tycker att kostnaderna för att rusta upp det gamla elljusspåret vid Högalid ska utredas.

De anser också att kostnaden för en upprustning ska läggas in i nästa budget och att det blir en prioriterad åtgärd.

Färgelanda kommun äger i dag ett elljusspår i Högsäter som är fem kilometer långt.

Kommunen äger även samlingslokalen Allégården som ligger i samband elljusspåret.

Föreningarna OK Skärmen och Högsäters skidsektion driver Allégården och elljusspåret.