2015-05-25 14:00

2015-05-25 14:00

Osäkra siffror efter spårning av varg och lodjur

DALSLAND: Viltkameror hjälp vid rovdjursspårning

Spårarna hittade 15 föryngringar bland lodjurens familjegrupper i Västra Götaland vintern 2014/2015. Men bara tio av dem godkändes.

Två föryngringar togs bort från Dalsland och tre i länets nordöstra del. Enligt Viltskadecenter gick de inte att skilja från andra föryngringar i området.

Reglerna för vad som godkänns bygger på spårning på snö. För snöfattiga län och under milda vintrar blir det svårt att garantera sina föryngringar. Det blir glapp i statistiken.

Viltkameror komplement

Flera länsstyrelser, bland annat den i Västra Götaland, har som komplement börjat använda viltkameror.

När det gäller varg är fortfarande spårning på snö en viktig del av inventeringen. Under senare år har även DNA-analyser kompletterat med urin, löpblod och spillning blivit allt viktigare som komplement.

Resultatet av vargspårningen i Västra Götaland räknas ännu som preliminära innan Viltskadecenter gjort sin sammanställning. Men enligt dessa ser det ut så här:

Kroppefjäll: Spår och spillning från tre årsvalpar har hittats. Alfatiken sköts vid skyddsjakt förra året. Det är tveksamt om alfahannen är kvar i området.

Kynnefjäll: Spår och spillning hittades från tre årsvalpar. Alfatiken har inte hittats någon gång under spårningssäsongen. Alfahannen rör sig över stora områden.

Bredfjället: Spillning har hittats men det är okänt om det rör sig om ett ensamt djur eller flera.

Dals-Ed: Det gamla Dals-Edsreviret är inte kvar. Däremot rör sig Kynnefjällshannen i området från och till.

Laxarby: Statusen osäker, men det finns revirmarkerande djur i området. DNA har hittats bara från en tik, som har sitt ursprung i Fulufjället i nordvästra Dalarna. Spår efter en bror till tiken har hittas på Kroppefjäll.

Vintern 2013/2014 hittades sex familjegrupper med lodjur mot 15 gången dessförinnan. I en familjegrupp ingår en hona med en eller flera ungar.

Två föryngringar togs bort från Dalsland och tre i länets nordöstra del. Enligt Viltskadecenter gick de inte att skilja från andra föryngringar i området.

Reglerna för vad som godkänns bygger på spårning på snö. För snöfattiga län och under milda vintrar blir det svårt att garantera sina föryngringar. Det blir glapp i statistiken.

Viltkameror komplement

Flera länsstyrelser, bland annat den i Västra Götaland, har som komplement börjat använda viltkameror.

När det gäller varg är fortfarande spårning på snö en viktig del av inventeringen. Under senare år har även DNA-analyser kompletterat med urin, löpblod och spillning blivit allt viktigare som komplement.

Resultatet av vargspårningen i Västra Götaland räknas ännu som preliminära innan Viltskadecenter gjort sin sammanställning. Men enligt dessa ser det ut så här:

Kroppefjäll: Spår och spillning från tre årsvalpar har hittats. Alfatiken sköts vid skyddsjakt förra året. Det är tveksamt om alfahannen är kvar i området.

Kynnefjäll: Spår och spillning hittades från tre årsvalpar. Alfatiken har inte hittats någon gång under spårningssäsongen. Alfahannen rör sig över stora områden.

Bredfjället: Spillning har hittats men det är okänt om det rör sig om ett ensamt djur eller flera.

Dals-Ed: Det gamla Dals-Edsreviret är inte kvar. Däremot rör sig Kynnefjällshannen i området från och till.

Laxarby: Statusen osäker, men det finns revirmarkerande djur i området. DNA har hittats bara från en tik, som har sitt ursprung i Fulufjället i nordvästra Dalarna. Spår efter en bror till tiken har hittas på Kroppefjäll.

Vintern 2013/2014 hittades sex familjegrupper med lodjur mot 15 gången dessförinnan. I en familjegrupp ingår en hona med en eller flera ungar.