2015-05-25 17:13

2015-05-25 17:13

Ja till skyddsjakt på älg

FÄRGELANDA

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ger tillstånd till skyddsjakt på en älg i Färgelanda kommun.

Detta efter en ansökan från en person i Uddevalla.

Det handlar om en fjolling av älg som orsakat stora skador på gröda. Fastigheten är belägen inom Frände Lane älgskötselområde i kommunen. Tillståndet ges förutsatt att berörd jakträttsinnehavare ger sitt medgivande, samt att avskjutningen sker under pågående skadegörelse eller i direkt anslutning till det skadedrabbade området. Jakten ska dessutom ske som smyg eller vakjakt.

Detta efter en ansökan från en person i Uddevalla.

Det handlar om en fjolling av älg som orsakat stora skador på gröda. Fastigheten är belägen inom Frände Lane älgskötselområde i kommunen. Tillståndet ges förutsatt att berörd jakträttsinnehavare ger sitt medgivande, samt att avskjutningen sker under pågående skadegörelse eller i direkt anslutning till det skadedrabbade området. Jakten ska dessutom ske som smyg eller vakjakt.