2015-05-19 06:00

2015-05-19 06:00

Rivning påbörjas

BÄCKEFORS: Lösning närmar sig

På tisdagen påbörjas rivningen av fastigheten Långholmen i Bäckefors.

Bengtsfors kommun har gjort förberedande arbeten som att plocka ur fönster och nu ska entreprenören Steneby Schakt påbörja rivningen. En rivning som kommer att pågå fram till den sista juni. Det innebär att en lång och seglivad historia är på väg att nå sin lösning. När rivningen är klar ska Gamla Bruksgatan rustas upp, asfalteringar göras och en gång och cykelväg anläggas.

Bengtsfors kommun har gjort förberedande arbeten som att plocka ur fönster och nu ska entreprenören Steneby Schakt påbörja rivningen. En rivning som kommer att pågå fram till den sista juni. Det innebär att en lång och seglivad historia är på väg att nå sin lösning. När rivningen är klar ska Gamla Bruksgatan rustas upp, asfalteringar göras och en gång och cykelväg anläggas.