2015-05-19 06:00

2015-05-19 06:00

Ledningar byts ut

BENGTSFORS

Kommunen håller som bekant på att byta ut vattenledningen och anlägga en gång- och cykelväg vid Sandgärdesgatan i Bengtsfors.

– Vi har kommit halvvägs i arbetet och någon gång i augusti ska allt vara klart, säger Conny Carlsson, driftschef på kommunen.

Vägen är just nu delvis avstängd, men man kan ta sig fram med bil åt ena hållet.

I augusti kommer även kommunen att byta ut vatten- och avloppsledningar till äldreboendet Solbacken i Billingsfors.

Ett annat planerat projekt är Bolldalsvägen i Bengtsfors där kommunen ska ansluta en av Bengtsforshus fastigheter till fjärrvärmenätet.

– Vi har kommit halvvägs i arbetet och någon gång i augusti ska allt vara klart, säger Conny Carlsson, driftschef på kommunen.

Vägen är just nu delvis avstängd, men man kan ta sig fram med bil åt ena hållet.

I augusti kommer även kommunen att byta ut vatten- och avloppsledningar till äldreboendet Solbacken i Billingsfors.

Ett annat planerat projekt är Bolldalsvägen i Bengtsfors där kommunen ska ansluta en av Bengtsforshus fastigheter till fjärrvärmenätet.