2015-05-19 06:00

2015-05-19 06:00

Frihetsberövad får ersättning

BENGTSFORS: Beslut av Justitiekanslern

En person från Bengtsfors får ersättning från staten efter att ha suttit frihetsberövad misstänkt från brott, men sedan friats. Det beslutar justitiekanslern, JK.

Mannen får 23 000 kronor för lidande och 1 595 kronor för ombudskostnader, totalt 24 595 kronor.

Under tiden 17 april–9 maj ifjol satt mannen häktad på grund av misstanke om brott.

Den 13 november ogillades åtalet i sin helhet.

Domen har vunnit laga kraft.

Begärde ersättning

Efter att mannen frikänts har han begärt ersättning för lidande med 20 000 kronor samt ersättning för ombudskostnader med 1 627 kronor.

Enligt JK är mannen berättigad till ersättning för lidande som frihetsberövandet får antas ha inneburit för honom.

Får ersättning

Justitiekanslern anser att mannen bör få en ersättning på 23 000 kronor.

Mannen får 23 000 kronor för lidande och 1 595 kronor för ombudskostnader, totalt 24 595 kronor.

Under tiden 17 april–9 maj ifjol satt mannen häktad på grund av misstanke om brott.

Den 13 november ogillades åtalet i sin helhet.

Domen har vunnit laga kraft.

Begärde ersättning

Efter att mannen frikänts har han begärt ersättning för lidande med 20 000 kronor samt ersättning för ombudskostnader med 1 627 kronor.

Enligt JK är mannen berättigad till ersättning för lidande som frihetsberövandet får antas ha inneburit för honom.

Får ersättning

Justitiekanslern anser att mannen bör få en ersättning på 23 000 kronor.