2015-04-10 15:56

2015-04-10 15:56

Extra koll på hastighet

SVERIGE

Enligt Trafikverket kör 53 procent av svenskarna för fort och vissa vägar är extra utsatta. Därför fokuserar polisen nästa vecka på extra hastighetskontroller just på problemvägarna.

I Fyrbodal kommer övervakningen i första hand att ske på olycksdrabbade vägar med hastighetsbegränsning 70–100 kilometer per timme, säger Nils-Åke Bergström, poliskommissarie

– Om alla lättade lite på gasen, och några lättade ganska mycket, skulle vi minska antalet olyckor och rädda liv, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.

Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Enligt Trafikverket kör 53 procent av svenskarna för fort och vissa vägar är extra utsatta. Därför fokuserar polisen nästa vecka på extra hastighetskontroller just på problemvägarna.

I Fyrbodal kommer övervakningen i första hand att ske på olycksdrabbade vägar med hastighetsbegränsning 70–100 kilometer per timme, säger Nils-Åke Bergström, poliskommissarie

– Om alla lättade lite på gasen, och några lättade ganska mycket, skulle vi minska antalet olyckor och rädda liv, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.

Insatsveckan är gemensam för hela Europa.