2015-03-25 13:55

2015-03-25 15:54

Inget gehör för klagande granne

BENGTSFORS KOMMUN: Vill ha isolerade golv – eller att grannarna flyttar

En kvinna i Bengtsfors kommun får står ut med grannarnas påstådda väsen – eller flytta.
Det slår mark- och miljödomstolen fast i en dom.

I januari 2013 klagade kvinna på sina grannar till miljökontoret i Bengtsfors kommun. Enligt anmälan skulle grannarna vara ovanligt högljudda och kvinnan stördes av både dunkar, dunsar, barnskrik och höga röster.

Dalslands miljönämnd genomförde bullermätningar, vars värde låg inom godkänd nivå, och avslutade ärendet.

Acceptabla värden

Kvinnan gav sig dock inte – grannarnas ljudnivå var inte acceptabel. Hon överklagade beslutet till länsstyrelsen, varefter nya bullermätningar genomfördes. Återigen kom miljönämnden fram till att bullernivåerna var acceptabla och ärendet avslutades på nytt. Kvinnan fortsatte att överklaga, men fick nu inget gehör från länsstyrelsen.

Då valde hon att gå vidare till mark- och miljödomstolen. Där har hon dels yrkat på att bullermätningarna ska göras om igen, samt att väggar och golv i hennes lägenhet ska ljudisoleras, dels att hon ska få nytt golv i hela lägenheten. Alternativet hon föreslår är att domstolen beslutar att vräka grannarna.

Kvinnan har anfört att grannarnas oljud ”går genom väggarna och känns i tårna”.

Inga fler utredningar

Mark- och miljödomstolen har gått igenom de tidigare utredningarna och finner att de är både utförliga och tillförlitliga och att inga fler utredningar krävs. Kvinnans överklagande avslås.

I januari 2013 klagade kvinna på sina grannar till miljökontoret i Bengtsfors kommun. Enligt anmälan skulle grannarna vara ovanligt högljudda och kvinnan stördes av både dunkar, dunsar, barnskrik och höga röster.

Dalslands miljönämnd genomförde bullermätningar, vars värde låg inom godkänd nivå, och avslutade ärendet.

Acceptabla värden

Kvinnan gav sig dock inte – grannarnas ljudnivå var inte acceptabel. Hon överklagade beslutet till länsstyrelsen, varefter nya bullermätningar genomfördes. Återigen kom miljönämnden fram till att bullernivåerna var acceptabla och ärendet avslutades på nytt. Kvinnan fortsatte att överklaga, men fick nu inget gehör från länsstyrelsen.

Då valde hon att gå vidare till mark- och miljödomstolen. Där har hon dels yrkat på att bullermätningarna ska göras om igen, samt att väggar och golv i hennes lägenhet ska ljudisoleras, dels att hon ska få nytt golv i hela lägenheten. Alternativet hon föreslår är att domstolen beslutar att vräka grannarna.

Kvinnan har anfört att grannarnas oljud ”går genom väggarna och känns i tårna”.

Inga fler utredningar

Mark- och miljödomstolen har gått igenom de tidigare utredningarna och finner att de är både utförliga och tillförlitliga och att inga fler utredningar krävs. Kvinnans överklagande avslås.