2015-03-20 13:30

2015-03-20 14:45

Oroade inför bergtäkten

HÖGSÄTER: Befarar att flytt är enda lösningen

Buller, damm och ökad trafik. En privatperson har fått grönt ljus för att starta en bergtäkt i Milleryr, mellan Högsäter och Färgelanda. Boende i området är oroade för konsekvenserna och har överklagat beslutet.
– Vi är jätteledsna för det här, säger Gun Millander.

Ansökningsprocessen påbörjade redan 2009 vid länsstyrelsen i Vänersborg. Ett företag ansökte då om att utvinna 170 000 ton bergkross per år.

Dock var ansökan bristfällig på flera plan och drogs tillbaka.

– Ansökan var hemsnickrad. Bland annat hade inte samtliga fastighetsägare i området informerats och det företag som hade gjort ansökan fanns inte, säger Sten Carlsund, fastighetsägare i området.

2001 flyttade han och sambon från Uddevalla till en gård i Milleryr. Sedan de fick information om planerna kring bergtäkten har de gjort allt i sin makt för att stoppa den och lagt ner otaliga timmar på att sätta sig in i juridiken.

– För oss skulle det innebära tack och hej. Vi kommer aldrig att bo kvar, säger han.

2012 kom nästa ansökan. Denna gång var den korrekt utförd.

Nu var inte längre ett företag som stod bakom ansökan, utan en privatperson som hade planer på att utvinna 40 000 ton per år. Strax innan jul 2014 godkändes ansökan.

– Vi har läst otaliga domar från miljödomstolen om liknande fall där man har tagit hänsyn till om det finns många andra bergtäkter i området, vilket det gör här. Så vi kan inte förstå beslutet. Dessutom har våra åsikter inte ens beaktats, säger Gun Millander.

Planerade flytt

Hon bor i dag i Göteborg, men spenderar mycket tid i hennes barndomshem i Milleryr. Gun Millander har nyligen gått i pension och planerar att flytta till barndomshemmet på heltid tillsammans med sin man.

– Men om det blir bergtäkt gör vi inte det. Det känns jättetråkigt och vi är många som är ledsna över det här. Jag har sett fram emot att flytta såhär på äldre dagar, men nu vet vi inte hur det blir, säger hon.

Färgelanda kommun har överklagat beslutet, men drog tillbaka överklagandet.

– Vi lämnade först in ett blankt överklagande för att vara säkra på att ha möjlighet att lämna synpunkter innan tiden gick ut. Vi har inget emot själva bergtäkten, man har rätt att driva vilket företag man vill. Det vi reagerade över var trafiksituationen, då tung trafik kommer att ledas genom Färgelanda tätort. Men en enig kommunstyrelse valde till slut att dra tillbaka överklagandet med tanken att föra en diskussion med Trafikverket, säger Ulla Börjesson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Trafikverket har dock meddelat att det inte finns någon annan lösning.

Beslutet är nu överklagat av cirka åtta hushåll i området till mark- och miljödomstolen.

Den 21 april ska förhandling ske i kommunhuset med mark- och miljödomstolen dit fastighetsägare och privatpersonen som vill starta bergtäkten är kallade.

Ansökningsprocessen påbörjade redan 2009 vid länsstyrelsen i Vänersborg. Ett företag ansökte då om att utvinna 170 000 ton bergkross per år.

Dock var ansökan bristfällig på flera plan och drogs tillbaka.

– Ansökan var hemsnickrad. Bland annat hade inte samtliga fastighetsägare i området informerats och det företag som hade gjort ansökan fanns inte, säger Sten Carlsund, fastighetsägare i området.

2001 flyttade han och sambon från Uddevalla till en gård i Milleryr. Sedan de fick information om planerna kring bergtäkten har de gjort allt i sin makt för att stoppa den och lagt ner otaliga timmar på att sätta sig in i juridiken.

– För oss skulle det innebära tack och hej. Vi kommer aldrig att bo kvar, säger han.

2012 kom nästa ansökan. Denna gång var den korrekt utförd.

Nu var inte längre ett företag som stod bakom ansökan, utan en privatperson som hade planer på att utvinna 40 000 ton per år. Strax innan jul 2014 godkändes ansökan.

– Vi har läst otaliga domar från miljödomstolen om liknande fall där man har tagit hänsyn till om det finns många andra bergtäkter i området, vilket det gör här. Så vi kan inte förstå beslutet. Dessutom har våra åsikter inte ens beaktats, säger Gun Millander.

Planerade flytt

Hon bor i dag i Göteborg, men spenderar mycket tid i hennes barndomshem i Milleryr. Gun Millander har nyligen gått i pension och planerar att flytta till barndomshemmet på heltid tillsammans med sin man.

– Men om det blir bergtäkt gör vi inte det. Det känns jättetråkigt och vi är många som är ledsna över det här. Jag har sett fram emot att flytta såhär på äldre dagar, men nu vet vi inte hur det blir, säger hon.

Färgelanda kommun har överklagat beslutet, men drog tillbaka överklagandet.

– Vi lämnade först in ett blankt överklagande för att vara säkra på att ha möjlighet att lämna synpunkter innan tiden gick ut. Vi har inget emot själva bergtäkten, man har rätt att driva vilket företag man vill. Det vi reagerade över var trafiksituationen, då tung trafik kommer att ledas genom Färgelanda tätort. Men en enig kommunstyrelse valde till slut att dra tillbaka överklagandet med tanken att föra en diskussion med Trafikverket, säger Ulla Börjesson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Trafikverket har dock meddelat att det inte finns någon annan lösning.

Beslutet är nu överklagat av cirka åtta hushåll i området till mark- och miljödomstolen.

Den 21 april ska förhandling ske i kommunhuset med mark- och miljödomstolen dit fastighetsägare och privatpersonen som vill starta bergtäkten är kallade.