2015-03-20 13:30

2015-03-20 14:45

"Det är brist på krossat berg"

HÖGSÄTER: Företaget Bohusfrakt har fått tillstånd att bryta

Bristen på bergkross i Dalsland och norra Bohuslän berättigar en start av bergtäkt i Milleryr. Det menar Stellan Ahlin, konsult som driver ansökningsprocessen för fastighetsägaren som vill bryta berg.

Dalslänningen har kontaktat fastighetsägaren som har för avsikt att starta bergtäkt i Milleryr, men han avstod från att kommentera ärendet.

Han hänvisade i stället till konsulten Stellan Ahlin, som i uppdrag av fastighetsägaren har drivit ansökningsprocessen.

Han är i grunden geolog och arbetar i huvudsak med ansökningar om stenbrott och gruvor.

Stellan Ahlin menar att bristen på bergkross berättigar starten av bergtäkt i området.

– Det finns i dag redan många bergtäkter, men marknaden upplever en brist. Enligt länsstyrelsens täktregister bryts det i dag i Färgelanda kommun 15 000 ton per år, men det finns ett behov av 45 000 ton per år, säger han.

Behovet av bergkrossmaterial menar Stellan Ahlin kommer att bli en avgörande punkt när nu mark- och miljödomstolen ska titta närmare på ärendet.

Tillståndet för att bryta är överfört till företaget LBC Bohusfrakt AB i Tanumshede.

”Inte så illa”

Stellan Ahlin säger att konsekvenserna av bergtäkten inte kommer att bli så anmärkningsvärda som boende i området har uppgett.

– Det kommer naturligtvis höras att det pågår verksamhet, men det kommer inte bli så illa som boende har påtalat.

Ahlin menar att det i ansökan finns flera undersökningar bifogade som har genomförts i området för att just minimera eventuella störningar.

– Miljöprövningsdelegationen har ju uppenbarligen ansett att det inte är svåra miljöeffekter eftersom de har godkänt ansökan. En bullerprognos är gjord på platsen och man har även tittat på om mark- och grundvattnet påverkas av en verksamhet. Själva brytningen kommer inte heller att synas från närmsta fastighet. Min fasta övertygelse är att projektet är förenligt med lagstiftningen.

Stellan Ahlin säger också att samråd har förts med Trafikverket om vägnätet som redan i dag är i dåligt skick.

– Vi är medvetna om att vägen inte är idealisk, men det kommer inte att gå så många transporter per dag. Det kommer också att byggas en separat utfartsväg för att minimera störningarna.

Enligt uträkningar kommer det att passera cirka sex lastbilstransporter per dag, alltså en varannan timme.

Dalslänningen har kontaktat fastighetsägaren som har för avsikt att starta bergtäkt i Milleryr, men han avstod från att kommentera ärendet.

Han hänvisade i stället till konsulten Stellan Ahlin, som i uppdrag av fastighetsägaren har drivit ansökningsprocessen.

Han är i grunden geolog och arbetar i huvudsak med ansökningar om stenbrott och gruvor.

Stellan Ahlin menar att bristen på bergkross berättigar starten av bergtäkt i området.

– Det finns i dag redan många bergtäkter, men marknaden upplever en brist. Enligt länsstyrelsens täktregister bryts det i dag i Färgelanda kommun 15 000 ton per år, men det finns ett behov av 45 000 ton per år, säger han.

Behovet av bergkrossmaterial menar Stellan Ahlin kommer att bli en avgörande punkt när nu mark- och miljödomstolen ska titta närmare på ärendet.

Tillståndet för att bryta är överfört till företaget LBC Bohusfrakt AB i Tanumshede.

”Inte så illa”

Stellan Ahlin säger att konsekvenserna av bergtäkten inte kommer att bli så anmärkningsvärda som boende i området har uppgett.

– Det kommer naturligtvis höras att det pågår verksamhet, men det kommer inte bli så illa som boende har påtalat.

Ahlin menar att det i ansökan finns flera undersökningar bifogade som har genomförts i området för att just minimera eventuella störningar.

– Miljöprövningsdelegationen har ju uppenbarligen ansett att det inte är svåra miljöeffekter eftersom de har godkänt ansökan. En bullerprognos är gjord på platsen och man har även tittat på om mark- och grundvattnet påverkas av en verksamhet. Själva brytningen kommer inte heller att synas från närmsta fastighet. Min fasta övertygelse är att projektet är förenligt med lagstiftningen.

Stellan Ahlin säger också att samråd har förts med Trafikverket om vägnätet som redan i dag är i dåligt skick.

– Vi är medvetna om att vägen inte är idealisk, men det kommer inte att gå så många transporter per dag. Det kommer också att byggas en separat utfartsväg för att minimera störningarna.

Enligt uträkningar kommer det att passera cirka sex lastbilstransporter per dag, alltså en varannan timme.