2015-03-10 06:00

2015-03-10 10:12

Nej till sex timmars arbetsdag

BENGTSFORS: Trots att SD stödde V

Vänsterpartiets motion om att införa sex timmars arbetsdag i Bengtsfors kommun avslogs på onsdagen av fullmäktige.
Detta trots att motionen fått oväntat stöd av två sverigedemokrater och en centerpartist.

Anna Lena Ingmansson (V) tyckte att det var hög tid att lågavlönade, men högt belastade kvinnor får möjlighet till större frihet.

– Det skulle medföra ansenliga samhällsvinster i form av mindre stress, mer fritid och friskare människor.

– Tänk också på vilka möjligheter som skulle öppna sig för att kunna ta in ny arbetskraft och locka fler att flytta hit.

Carl Kullgren (FP) kallade det för ett ”ekonomiskt orealistiskt förslag”.

– Om man minskar arbetstiderna måste man anställa mer folk och kommunen skulle få en budgetsituation som vore orealistisk.

– Och om vi skulle få resurser framöver anser jag att vi första hand skulle använda dessa till att öka bemanningen i barn- och äldreomsorgen. I andra hand skulle jag vilja se att vi höjde lönerna för den lägst betalda personalen i offentlig sektor.

Den politiske vilden Nore Johansson, som nu deklarerar att han inom kort blir medlem i (SD), yrkade på bifall till motionen och riktade kritik mot Kullgrens inlägg.

– Carl Kullgren säger att vi ska satsa när pengarna kommer. Det är skitsnack! Vi får inte mer pengar. I stället skulle jag vilja se att vi införde en progressiv arbetsgivaravgift. Det skulle ge rättvisare villkor.

Ärendet avgjordes genom votering. Den slutade 26–4 till förmån för att motionen skulle avslås.

De fyra som röstade för V-motionen var Anna Lena Ingemansson (V), Jerker Johansson (C) och sverigedemokraterna Nore Johansson och Patrik Andersson.

Anna Lena Ingmansson (V) tyckte att det var hög tid att lågavlönade, men högt belastade kvinnor får möjlighet till större frihet.

– Det skulle medföra ansenliga samhällsvinster i form av mindre stress, mer fritid och friskare människor.

– Tänk också på vilka möjligheter som skulle öppna sig för att kunna ta in ny arbetskraft och locka fler att flytta hit.

Carl Kullgren (FP) kallade det för ett ”ekonomiskt orealistiskt förslag”.

– Om man minskar arbetstiderna måste man anställa mer folk och kommunen skulle få en budgetsituation som vore orealistisk.

– Och om vi skulle få resurser framöver anser jag att vi första hand skulle använda dessa till att öka bemanningen i barn- och äldreomsorgen. I andra hand skulle jag vilja se att vi höjde lönerna för den lägst betalda personalen i offentlig sektor.

Den politiske vilden Nore Johansson, som nu deklarerar att han inom kort blir medlem i (SD), yrkade på bifall till motionen och riktade kritik mot Kullgrens inlägg.

– Carl Kullgren säger att vi ska satsa när pengarna kommer. Det är skitsnack! Vi får inte mer pengar. I stället skulle jag vilja se att vi införde en progressiv arbetsgivaravgift. Det skulle ge rättvisare villkor.

Ärendet avgjordes genom votering. Den slutade 26–4 till förmån för att motionen skulle avslås.

De fyra som röstade för V-motionen var Anna Lena Ingemansson (V), Jerker Johansson (C) och sverigedemokraterna Nore Johansson och Patrik Andersson.