2015-03-03 13:33

2015-03-06 09:02

"Ett steg i rätt riktning"

BÄCKEFORS: Intressenter för virkesterminal möttes i Bäckefors

Planerna på en omlastningscentral från lastbil till järnväg vid Nian i Bäckefors fortsätter.
I fredags träffades en rad aktörer och intressenter kring projektet för ett avstämningsmöte i Bäckefors.

Med på mötet fanns representanter från bland annat Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet Fyrbodal, skogsbolaget Södra, tullklareringsföretaget Ecus, Bengtsfors kommun, WSP konsulter och Dalslands Logistikcenter, DLC.

– Det här mötet har bara växt och växt. Från början var vi ett fåtal som skulle träffas, men det är jättebra att vi blev så många. Det känns som att vi tagit ett steg i rätt riktning i dag, säger Sven-Eric Hedlund från DLC efter mötet.

Bland annat gick Fredrik Bärthel och Dag Hersle från konsultföretaget WSP igenom resultatet hittills av den nyttoanalys som regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland och skogsindustrierna tillsammans bekostat. Utredningen ska ligga till grund för vidare politiska beslut.

– Nyttoanalysen ska kompletteras till nästa möte den 6 mars. Det finns frågetecken som behöver redas ut. Därefter skickas den vidare till regionutvecklingsnämnden, säger Hedlund.

Inte aktuellt med Billingsfors

Södra Skogsägarnas logistikchef, Björn Karlsson, var en av deltagarna på mötet. Han var mycket positiv efteråt och tror snarare att det handlar om när, och inte om, det blir en omlastningscentral i Bäckefors.

– Det ska bli av. För oss vore en omlastningscentral ett steg för att säkra försörjningen av virke till vårt sågverk och massabruk i Väröbacka.

– Det vore också en viktig pusselbit i vårt hållbarhetsarbete; vi vill använda järnväg i stället för lastbil så långt det är möjligt, säger Paul Christensson i Södras styrelse, och fortsätter.

– För Södras del är förövrigt inte Billingsfors en alternativ placering av terminalen.

Förutom Södra är tre skogsbolag inblandade i projektet: Vida Skog, Specialvirke AB samt Virke Impex AB.

Bäckefors eller lastbil?

Från Bengtsfors kommun deltog politikerna Per Eriksson (S), Per Jonsson (C) och Stig Bertilsson (M). Samtliga var nöjda efter mötet.

– Det som framför allt klargjordes var att diskussionen inte längre handlar om Billingsfors eller Bäckefors, utan om Bäckefors eller fortsatta lastbilstransporter, säger Bertilsson.

Med på mötet fanns representanter från bland annat Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet Fyrbodal, skogsbolaget Södra, tullklareringsföretaget Ecus, Bengtsfors kommun, WSP konsulter och Dalslands Logistikcenter, DLC.

– Det här mötet har bara växt och växt. Från början var vi ett fåtal som skulle träffas, men det är jättebra att vi blev så många. Det känns som att vi tagit ett steg i rätt riktning i dag, säger Sven-Eric Hedlund från DLC efter mötet.

Bland annat gick Fredrik Bärthel och Dag Hersle från konsultföretaget WSP igenom resultatet hittills av den nyttoanalys som regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland och skogsindustrierna tillsammans bekostat. Utredningen ska ligga till grund för vidare politiska beslut.

– Nyttoanalysen ska kompletteras till nästa möte den 6 mars. Det finns frågetecken som behöver redas ut. Därefter skickas den vidare till regionutvecklingsnämnden, säger Hedlund.

Inte aktuellt med Billingsfors

Södra Skogsägarnas logistikchef, Björn Karlsson, var en av deltagarna på mötet. Han var mycket positiv efteråt och tror snarare att det handlar om när, och inte om, det blir en omlastningscentral i Bäckefors.

– Det ska bli av. För oss vore en omlastningscentral ett steg för att säkra försörjningen av virke till vårt sågverk och massabruk i Väröbacka.

– Det vore också en viktig pusselbit i vårt hållbarhetsarbete; vi vill använda järnväg i stället för lastbil så långt det är möjligt, säger Paul Christensson i Södras styrelse, och fortsätter.

– För Södras del är förövrigt inte Billingsfors en alternativ placering av terminalen.

Förutom Södra är tre skogsbolag inblandade i projektet: Vida Skog, Specialvirke AB samt Virke Impex AB.

Bäckefors eller lastbil?

Från Bengtsfors kommun deltog politikerna Per Eriksson (S), Per Jonsson (C) och Stig Bertilsson (M). Samtliga var nöjda efter mötet.

– Det som framför allt klargjordes var att diskussionen inte längre handlar om Billingsfors eller Bäckefors, utan om Bäckefors eller fortsatta lastbilstransporter, säger Bertilsson.