2015-02-25 16:05

2015-02-25 16:05

Ökar arbetet med att hitta hyresgäster

FÄRGELANDA: Björnhuset förlorar arbetstillfällen

Lantmännen Cerealias beslut att flytta från Färgelanda är ett hårt slag mot kommunen. 23 arbetstillfällen försvinner och den kommunägda fastigheten, som är till salu, förlorar en hyresgäst.

Lantmännen Cerealia AB köpte under sommaren 2014 företaget Björnerud Gård som bedrev pannkakstillverkning i livsmedelsklustret Björnhuset.

I måndags meddelade Lantmännen Cerealia att de flyttar från Färgelanda till företagets fabrik i Laholm.

– Vi befinner oss på en marknad med hård konkurrens så vi har sett möjligheter med att sammanföra de två olika verksamheterna, säger Henrik Jacobson, kategoriproduktionschef.

Produktionen i Laholm planeras vara i gång i augusti.

När Lantmännen Cerealia flyttade in i Björnhuset tecknades ett hyresavtal som löpte fram till slutet av 2015. De andra företagen i Björnhuset har avtal på tio år.

– Björnerud överlät avtalet till ett annat bolag inom koncernen som hyr ut lokalerna i andra hand till Lantmännen Cerealia. Andrahandskontraktet löper till och med 31 december 2015 och är uppsagt. Vi såg möjligheten att säkra intäkter två år framöver och hade troligtvis gjort likadant i dag. Två år är bättre än inget, säger Bengt Adolfsson, ekonomichef i Färgelanda kommun.

23 jobb försvinner

Stora delar av maskinparken som i dag finns i Färgelanda ska flyttas till Laholm, men det är oklart vad som kommer att hända med personalen. 23 personer är anställda i Färgelandafabriken.

– De som jobbar i Färgelanda är väldigt duktiga. De har en bra kompetens som vi behöver i Laholm, men det är för tidigt att säga om vi kan erbjuda dem jobb där, säger Henrik Jacobson.

Björnhuset har under en längre period varit ute till försäljning.

– Vi tror fortfarande att det är möjligt att sälja. Jag är osäker på vad utflyttningen egentligen innebär, vissa intressenter vill ju ha mer yta, andra inte. Vi kommer precis som innan att arbeta med att hitta hyresgäster, möjligen intensifierar vi arbetet, säger Bengt Adolfsson.

Lantmännen Cerealia hyr i dag 2 008 kvadratmeter i Björnhuset och har cirka en tredjedel av de gemensamma utrymmena på 840 kvadratmeter. Lokalerna är livsmedelsanpassade.

Lantmännen Cerealia AB köpte under sommaren 2014 företaget Björnerud Gård som bedrev pannkakstillverkning i livsmedelsklustret Björnhuset.

I måndags meddelade Lantmännen Cerealia att de flyttar från Färgelanda till företagets fabrik i Laholm.

– Vi befinner oss på en marknad med hård konkurrens så vi har sett möjligheter med att sammanföra de två olika verksamheterna, säger Henrik Jacobson, kategoriproduktionschef.

Produktionen i Laholm planeras vara i gång i augusti.

När Lantmännen Cerealia flyttade in i Björnhuset tecknades ett hyresavtal som löpte fram till slutet av 2015. De andra företagen i Björnhuset har avtal på tio år.

– Björnerud överlät avtalet till ett annat bolag inom koncernen som hyr ut lokalerna i andra hand till Lantmännen Cerealia. Andrahandskontraktet löper till och med 31 december 2015 och är uppsagt. Vi såg möjligheten att säkra intäkter två år framöver och hade troligtvis gjort likadant i dag. Två år är bättre än inget, säger Bengt Adolfsson, ekonomichef i Färgelanda kommun.

23 jobb försvinner

Stora delar av maskinparken som i dag finns i Färgelanda ska flyttas till Laholm, men det är oklart vad som kommer att hända med personalen. 23 personer är anställda i Färgelandafabriken.

– De som jobbar i Färgelanda är väldigt duktiga. De har en bra kompetens som vi behöver i Laholm, men det är för tidigt att säga om vi kan erbjuda dem jobb där, säger Henrik Jacobson.

Björnhuset har under en längre period varit ute till försäljning.

– Vi tror fortfarande att det är möjligt att sälja. Jag är osäker på vad utflyttningen egentligen innebär, vissa intressenter vill ju ha mer yta, andra inte. Vi kommer precis som innan att arbeta med att hitta hyresgäster, möjligen intensifierar vi arbetet, säger Bengt Adolfsson.

Lantmännen Cerealia hyr i dag 2 008 kvadratmeter i Björnhuset och har cirka en tredjedel av de gemensamma utrymmena på 840 kvadratmeter. Lokalerna är livsmedelsanpassade.