2015-02-24 15:06

2015-02-24 15:06

Sportlovet inte för alla

TILLGÄNGLIGHET: Kommunerna dåliga på att ange tillgänglighet på aktiviteterna

Det är fortfarande sportlovstider i landet, och många kommuner är duktiga på att arrangera och sammanställa aktiviteter för lediga barn. Däremot är de usla på att informera om tillgängligheten på sina aktiviteter.

Det är företaget Humana, som bland annat bedriver skolverksamhet för barn med funktionsnedsättningar, som för tredje året i rad undersökt hur tillgängliga sportlovsaktiviteterna är – och hur bra kommunerna är på att redovisa det på sina hemsidor. Resultatet är nedslående.

I Västra Götaland är det endast Göteborg och till viss del Götene som informerar om aktiviteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

– Alla har rätt till ett bra liv och det måste inkludera rätten att vara aktiv på fritid och lov. För kommunerna skulle det vara en ganska enkel insats att informera om vilka sportlovsaktiviteter som är tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning. För den enskilde kan det göra stor skillnad, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Lena Edman på fritidskontoret i Dals-Ed är den som sammanställer kommunens sportlovsprogram. Där har frågan aldrig diskuterats.

Har aldrig kommit på tal

– Det har faktiskt aldrig kommit på tal. Svårigheten är att det är så många olika aktörer inblandade. Dels arrangerar kommunen egna aktiviteter, dels är en rad ideella föreningar inblandade. Men visst skulle man kunna uppmana föreningarna att ange tillgängligheten på de aktiviteter de arrangerar, säger hon.

Det är företaget Humana, som bland annat bedriver skolverksamhet för barn med funktionsnedsättningar, som för tredje året i rad undersökt hur tillgängliga sportlovsaktiviteterna är – och hur bra kommunerna är på att redovisa det på sina hemsidor. Resultatet är nedslående.

I Västra Götaland är det endast Göteborg och till viss del Götene som informerar om aktiviteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

– Alla har rätt till ett bra liv och det måste inkludera rätten att vara aktiv på fritid och lov. För kommunerna skulle det vara en ganska enkel insats att informera om vilka sportlovsaktiviteter som är tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning. För den enskilde kan det göra stor skillnad, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Lena Edman på fritidskontoret i Dals-Ed är den som sammanställer kommunens sportlovsprogram. Där har frågan aldrig diskuterats.

Har aldrig kommit på tal

– Det har faktiskt aldrig kommit på tal. Svårigheten är att det är så många olika aktörer inblandade. Dels arrangerar kommunen egna aktiviteter, dels är en rad ideella föreningar inblandade. Men visst skulle man kunna uppmana föreningarna att ange tillgängligheten på de aktiviteter de arrangerar, säger hon.