2015-02-20 06:00

2015-02-21 10:05

Lokala tidningar står fortsatt starka

BENGTSFORS: Dagspressens upplagor 2014

Tidningsstatistik presenterar i dag upplagesiffrorna för den svenska dagspressen. Den visar att många små, utpräglat lokala tidningar som Dalslänningen står fortsatt starka.

Samtidigt är upplagebilden komplex, då tidningar dels tappar upplaga, men även ökar den digitala läsningen.

Dalslänningen ligger med en hushållstäckning på 75 procent i Bengtsfors, i topp i riket. Endast Ölandsbladet har större täckning med 81 procent. Flera andra tidningar i NWT-koncernen, där Dalslänningen ingår, ligger likaså bland de tio tidningarna i topp. Säffle-Tidningen når 68,5 procent, Mariestads-Tidningen 68,2 procent, Provinstidningen Dalsland, 63,6 procent och Arvika Nyheter 62,3 procent.

Upp och ner

Upplagemässigt minskar Dalslänningen 100 exemplar och ligger nu på 6 600 exemplar. Det motsvarar ett tapp på 1,5 procent. Dock noteras en ökning i Färgelanda kommun. Säffle-Tidningen visar samma förändring med 100 exemplar och har nu en upplaga av 5 200 exemplar. Provinstidningen Dalsland tappar 300 exemplar till 4 100 i upplaga.

Moderkoncernens flaggskepp Nya Wermlands-Tidningen ökar sin upplaga med 3 700 exemplar till 45 800 exemplar, vilket sammanhänger med ökat antal digitala prenumeranter. Närmaste konkurrenten i Karlstad, Värmlands Folkblad, tappar 700 exemplar till 15 500 exemplar.

I Uddevalla mister Bohusläningen 2 200 prenumeranter och har nu 24 500 exemplar. Ttela i Trollhättan Vänersborg vidkänns en nedgång med 1 900 exemplar till 22 200 exemplar. Båda tidningarna, som ägs av Stampenkoncernen, tappar därmed runt 8 procent av sin upplaga.

Samtidigt är upplagebilden komplex, då tidningar dels tappar upplaga, men även ökar den digitala läsningen.

Dalslänningen ligger med en hushållstäckning på 75 procent i Bengtsfors, i topp i riket. Endast Ölandsbladet har större täckning med 81 procent. Flera andra tidningar i NWT-koncernen, där Dalslänningen ingår, ligger likaså bland de tio tidningarna i topp. Säffle-Tidningen når 68,5 procent, Mariestads-Tidningen 68,2 procent, Provinstidningen Dalsland, 63,6 procent och Arvika Nyheter 62,3 procent.

Upp och ner

Upplagemässigt minskar Dalslänningen 100 exemplar och ligger nu på 6 600 exemplar. Det motsvarar ett tapp på 1,5 procent. Dock noteras en ökning i Färgelanda kommun. Säffle-Tidningen visar samma förändring med 100 exemplar och har nu en upplaga av 5 200 exemplar. Provinstidningen Dalsland tappar 300 exemplar till 4 100 i upplaga.

Moderkoncernens flaggskepp Nya Wermlands-Tidningen ökar sin upplaga med 3 700 exemplar till 45 800 exemplar, vilket sammanhänger med ökat antal digitala prenumeranter. Närmaste konkurrenten i Karlstad, Värmlands Folkblad, tappar 700 exemplar till 15 500 exemplar.

I Uddevalla mister Bohusläningen 2 200 prenumeranter och har nu 24 500 exemplar. Ttela i Trollhättan Vänersborg vidkänns en nedgång med 1 900 exemplar till 22 200 exemplar. Båda tidningarna, som ägs av Stampenkoncernen, tappar därmed runt 8 procent av sin upplaga.