2015-02-18 13:30

2015-02-18 13:30

Allt fler bilar i Dalsland

DALSLAND: Biltätheten ökar i landskapet

Antalet bilar i Dals-Ed, Färgelanda och Bengtsforsökade under förra året.
Vid utgången av 2014 hade samtliga tre kommuner 60 bilar registrerade per 100 invånare, vilket kan jämföras med rikssnittet på 47 bilar per 100 invånare.

Under de senaste tio åren har biltätheten i Dalsland ökat.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan och trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om det är hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Under 2014 kunde 3,6 procent av bilarna i Dals-Ed drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas, en ökning från 0,1 procent 2004. Samtidigt har andelen bilar som drivs med diesel ökat från 9 till 27 procent, medan andelen som körs på bensin minskat från 91 till 69 procent.

I Bengtsfors kommun kunde 4,4 procent av bilarna förra året drivas med el, etanol och gas. Antalet dieselbilar har ökat från 7 till 25 procent, och andelen bensindrivna bilar har minskat från 92 till 70 procent.

Bara 15 år kvar

I Färgelanda kommun var siffran 4,3 procent, gällande hur många bilar som kan drivas med alternativa drivmedel. Andelen bilar som drivs med diesel har där ökat från 9 till 27 procent, medan andelen som körs på bensin har minskat från 91 till 69 procent.

– Med bara 15 år kvar till målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är det tråkigt att 96 procent av alla personbilar i Dals-Ed, Färgelanda och Bengtsfors fortfarande är bensin- eller dieselbilar, säger Anette Myhr.

Under de senaste tio åren har biltätheten i Dalsland ökat.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan och trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om det är hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Under 2014 kunde 3,6 procent av bilarna i Dals-Ed drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas, en ökning från 0,1 procent 2004. Samtidigt har andelen bilar som drivs med diesel ökat från 9 till 27 procent, medan andelen som körs på bensin minskat från 91 till 69 procent.

I Bengtsfors kommun kunde 4,4 procent av bilarna förra året drivas med el, etanol och gas. Antalet dieselbilar har ökat från 7 till 25 procent, och andelen bensindrivna bilar har minskat från 92 till 70 procent.

Bara 15 år kvar

I Färgelanda kommun var siffran 4,3 procent, gällande hur många bilar som kan drivas med alternativa drivmedel. Andelen bilar som drivs med diesel har där ökat från 9 till 27 procent, medan andelen som körs på bensin har minskat från 91 till 69 procent.

– Med bara 15 år kvar till målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är det tråkigt att 96 procent av alla personbilar i Dals-Ed, Färgelanda och Bengtsfors fortfarande är bensin- eller dieselbilar, säger Anette Myhr.

Biltäthet i Dalsland

Antal bilar per 100 invånare i kommunerna:

Bengtsfors: 60

Dals-Ed: 60

Färgelanda: 60

Mellerud: 57

Åmål: 52

Källa: Myndigheten Trafikanalys