2015-02-12 15:59

2015-02-12 15:59

Alla vill inte vara med i Läslyftet

DALSLAND: Intresset för skolbidrag blandat i Dalsland

Åmål och Mellerud – men inte Bengtsfors, Dals-Ed eller Färgelanda. Intresset för att ta del av statliga pengar till skolverkets projekt Läslyftet är blandat i Dalsland.

Läslyftet pågår mellan 2015 och 2018. Det riktar sig till lärare i alla ämnen.

Syftet är att öka läsförståelse och skrivförmåga hos eleverna.

Detta genom att utveckla kvaliteten i undervisningen.

Inför hösten hoppas nästan 20 000 lärare på 1 600 skolor att förkovra sig för att bli bättre på att undervisa.

Det är både kommuner och fristående skolor som sökt till Läslyftet.

Pengar saknas

Men pengarna räcker långt ifrån till alla som sökt.

Inför läsåret som startar i höst finns det 24 miljoner kronor att fördela till handledare för projektet. Det räcker bara till 460 handledare.

Totalt har det kommit in ansökningar för motsvarande 2 400 handledare. Det är regeringen som anslår totalsumman.

Skolverket kommer därför att göra ett urval av vilka som får pengar.

I mitten av mars kommer Skolverket att fatta beslut om vilka som får del av statsbidraget till handledare.

Gör ett urval

Då tittar myndigheten bland annat på geografisk spridning och antal elever i olika regioner.

– Vi hade förstås velat ha mer pengar för att kunna ge bidrag till alla som sökt, heter det i ett pressmeddelande från Skolverket.

Samtidigt Säger skolverket att myndigheten är beredd att stötta lokala projekt som inte får pengar samt att det går att söka igen 2016.

Åmåls kommun har sökt för sex lärare på tre skolor för projektet.

I Mellerud vill kommunen engagera hela 42 lärare på fem skolor i projektet.

Skolverket arbetar just nu med att utveckla den läs- och skrivportal som ska innehålla det centrala utbildningsmaterialet.

Läslyftet pågår mellan 2015 och 2018. Det riktar sig till lärare i alla ämnen.

Syftet är att öka läsförståelse och skrivförmåga hos eleverna.

Detta genom att utveckla kvaliteten i undervisningen.

Inför hösten hoppas nästan 20 000 lärare på 1 600 skolor att förkovra sig för att bli bättre på att undervisa.

Det är både kommuner och fristående skolor som sökt till Läslyftet.

Pengar saknas

Men pengarna räcker långt ifrån till alla som sökt.

Inför läsåret som startar i höst finns det 24 miljoner kronor att fördela till handledare för projektet. Det räcker bara till 460 handledare.

Totalt har det kommit in ansökningar för motsvarande 2 400 handledare. Det är regeringen som anslår totalsumman.

Skolverket kommer därför att göra ett urval av vilka som får pengar.

I mitten av mars kommer Skolverket att fatta beslut om vilka som får del av statsbidraget till handledare.

Gör ett urval

Då tittar myndigheten bland annat på geografisk spridning och antal elever i olika regioner.

– Vi hade förstås velat ha mer pengar för att kunna ge bidrag till alla som sökt, heter det i ett pressmeddelande från Skolverket.

Samtidigt Säger skolverket att myndigheten är beredd att stötta lokala projekt som inte får pengar samt att det går att söka igen 2016.

Åmåls kommun har sökt för sex lärare på tre skolor för projektet.

I Mellerud vill kommunen engagera hela 42 lärare på fem skolor i projektet.

Skolverket arbetar just nu med att utveckla den läs- och skrivportal som ska innehålla det centrala utbildningsmaterialet.

Lärare lär av lärare

Intresset för Läslyftet uppges ha varit stort. Det bygger på kollegialt lärande. Det vill säga att lärare lär av varandra.

Det är en metod som visat sig fungera bra och som har starkt stöd i forskningen.