2015-02-10 06:00

2015-02-10 09:49

Tuff diskussion om byggupphandling

BENGTSFORS: Stig Bertilsson (M) krävde besked av Per Eriksson (S)

Under gårdagens kommunfullmäktige uppstod en tuff och emellanåt hätsk debatt om hur byggupphandlingen av det kommande lägenhetshuset vid Kunghällsplan i Bengtsfors gått till.

Stig Bertilsson (M) hade ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S) om varför inte de lokala företagarna fått möjlighet att lämna anbud.

– Vi fick läsa i Dalslänningen att Bengtsforshus vd meddelade att upphandlingen redan var klar. Upphandlingen har gått ut genom intresseorganisationen Sabo och tillfallit ett företag i Blekinge. Det är mycket olämpligt att inte lokala företag ska få vara med och räkna och tävla om det, menade Stig Bertilsson.

”Måste följa lagen”

Upphandlingen gick till JSB Bygg AB i Blekinge och kommer att kosta 20 miljoner kronor.

– Bengtsforshus ville gå ut snabbt med den här upphandlingen och genom Sabo vände man sig till företag i hela Sverige. Vi kan heller inte frångå lagen om offentlig upphandling och enbart rikta oss till något lokalt företag som vi kanske vill gynna. Det fungerar inte så. Sedan är det ingen jättedålig gissning att det företag som nu fick det här kommer att ta in lokala underleverantörer, svarade Per Eriksson.

Egna leverantörer

Stig Bertilsson menade dock att JSB Bygg använder sig av egna underleverantörer som de tar in och att det nog inte skulle bli så många jobb till Bengtsforsföretagen.

Per Eriksson meddelade att frågan kommer att följas upp, men att han ställde sig bakom Bengtsforshus bedömning.

Näringslivsstrategi

En annan näringslivsfråga som var uppe för diskussion under mötet var den om att besluta om en ny näringslivsstrategi i Bengtsfors kommun. Denna klubbades till sist igenom. Men först efter två voteringar.

Per Jonsson (C) yrkade på att få igenom ett tillägg på att ”omlastningscentraler mellan väg och järnväg för bland annat skogsindustri, övrig industri och Norgeverksamheter måste utvecklas i samverkan med Västra Götalandsregionen, Trafikverket och företagen”.

Förslaget röstades ner med siffrorna 17-13.

Med samma siffror röstades också ett tilläggsförslag från Stig Bertilsson ner. Detta handlade om att lägga till en mening om att det behövs en tydlig anvisning till hur kommunen hanterar de lokala företagen i upphandlingssitutationer. Detta med anledning av den ovan refererade debatten.

Näringslivsstrategin är baserad på ett antal förslag som lagts fram från de lokala företagen.

Syftet är att stärka samarbetet mellan kommunens verksamheter, lokala företag och näringslivsorganisationer.

Rätt kompetens

Fyra fokusområden har tagits fram i strategin: kompetens, växande småföretag, besöksnäring och handel.

Företagen har bland annat påtalat behovet av att få rätt kompetens till industrin. Detta har bland annat resulterat i att en ny inriktning, kallad process, kommer att finnas på Strömkullegymnasiets industriprogram inför hösten 2016.

Mer på fredag

Vidare referat från Bengtsfors kommunfullmäktige finns att läsa i Dalslänningen på fredag.

Stig Bertilsson (M) hade ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S) om varför inte de lokala företagarna fått möjlighet att lämna anbud.

– Vi fick läsa i Dalslänningen att Bengtsforshus vd meddelade att upphandlingen redan var klar. Upphandlingen har gått ut genom intresseorganisationen Sabo och tillfallit ett företag i Blekinge. Det är mycket olämpligt att inte lokala företag ska få vara med och räkna och tävla om det, menade Stig Bertilsson.

”Måste följa lagen”

Upphandlingen gick till JSB Bygg AB i Blekinge och kommer att kosta 20 miljoner kronor.

– Bengtsforshus ville gå ut snabbt med den här upphandlingen och genom Sabo vände man sig till företag i hela Sverige. Vi kan heller inte frångå lagen om offentlig upphandling och enbart rikta oss till något lokalt företag som vi kanske vill gynna. Det fungerar inte så. Sedan är det ingen jättedålig gissning att det företag som nu fick det här kommer att ta in lokala underleverantörer, svarade Per Eriksson.

Egna leverantörer

Stig Bertilsson menade dock att JSB Bygg använder sig av egna underleverantörer som de tar in och att det nog inte skulle bli så många jobb till Bengtsforsföretagen.

Per Eriksson meddelade att frågan kommer att följas upp, men att han ställde sig bakom Bengtsforshus bedömning.

Näringslivsstrategi

En annan näringslivsfråga som var uppe för diskussion under mötet var den om att besluta om en ny näringslivsstrategi i Bengtsfors kommun. Denna klubbades till sist igenom. Men först efter två voteringar.

Per Jonsson (C) yrkade på att få igenom ett tillägg på att ”omlastningscentraler mellan väg och järnväg för bland annat skogsindustri, övrig industri och Norgeverksamheter måste utvecklas i samverkan med Västra Götalandsregionen, Trafikverket och företagen”.

Förslaget röstades ner med siffrorna 17-13.

Med samma siffror röstades också ett tilläggsförslag från Stig Bertilsson ner. Detta handlade om att lägga till en mening om att det behövs en tydlig anvisning till hur kommunen hanterar de lokala företagen i upphandlingssitutationer. Detta med anledning av den ovan refererade debatten.

Näringslivsstrategin är baserad på ett antal förslag som lagts fram från de lokala företagen.

Syftet är att stärka samarbetet mellan kommunens verksamheter, lokala företag och näringslivsorganisationer.

Rätt kompetens

Fyra fokusområden har tagits fram i strategin: kompetens, växande småföretag, besöksnäring och handel.

Företagen har bland annat påtalat behovet av att få rätt kompetens till industrin. Detta har bland annat resulterat i att en ny inriktning, kallad process, kommer att finnas på Strömkullegymnasiets industriprogram inför hösten 2016.

Mer på fredag

Vidare referat från Bengtsfors kommunfullmäktige finns att läsa i Dalslänningen på fredag.